Děly se věci

26.07.2019 16:49

Moc a sláva Grahama Greena během 11 hodin ve fryštácké knihovně

Prostor   Nevím, jak většina lidí vnímá státní svátky. Stávají se pro nás jen volnými dny uprostřed stejnosti, které naplňujeme podle svých aktuálních potřeb, nebo volíme opačnou cestu a inspirací se nám stávají ony samy a my pak můžeme vnitřně putovat za jejich smyslem? Osobně jsem chtěl...

—————

19.03.2019 15:23

Čtení je pro každého

„Knihy jsou jako draci… Když v ně nebudeme věřit, když je nebudeme číst, přestanou existovat.“ Cressida Cowell (Škyťák Šelmovská Štika III. Jak bojovat s dračím hněvem. [Praha]: Slovart, 2018)   Širá prostornost března do Vaší knihovny přinesla novou zálivku knih a také několik...

—————

20.11.2018 10:22

Z deníku knihovníka aneb Nejen o akcích knihovny

Druhý říjnový týden si vysloužil dvojí označení – stal se Týdnem sociálních služeb, ale i Týdnem fryštácké knihovny. Momentem, kdy se obě sedmidenní setkala, se stalo hned pondělí 8. října. V nové hasičské zbrojnici jsme měli možnost zúčastnit se přednášky pořádané oběma subjekty. Nesla název...

—————

22.08.2018 09:50

Dvě letní setkání s hosty knihovny

Léto nenechává člověka na místě. Je to vhodný čas poznávat cíle blízké i dálavy. Proto pro oba prázdninové měsíce v knihovně obvykle neplánujeme žádné besedy či přednášky pro širokou veřejnost. Letos jsme si ovšem řekli, že bychom to přece jen mohli zkusit.   Přednášku věnovanou jednomu...

—————

23.07.2018 10:42

Hledání památného stromu podruhé

„Kdysi jsem byl dotázán: Kolik listů má strom? Inu, jeden až mnoho. Tak mnoho, že porazí-li se osmdesátiletý buk, nahradilo by jeho listový aparát, onu továrnu na čistý vzduch, teprve 1 500 mladých 8–10letých boučků.“ Václav Větvička   Loni v dubnu to bylo 30 let, kdy byl památným stromem...

—————

27.07.2017 16:32

Hledáme památný strom!

Roku 1841 zasáhl Fryšták velký požár, kterému na náměstí odolaly pouze dva domy. Jak v Městečku Fryšták uvádí Ludvík Jadrníček, žár byl tak velký, že roztavil kostelní zvony. Jírovec rostoucí u kostela tuto pohromu přežil. Byl to tehdy zelený mládenec v nejlepších letech...

—————

27.07.2017 16:27

Od jara k létu

Od března jsme jen uveřejňovali, co vás čeká, a tak už je načase dát ten soupis dohromady. Slova si létají jako jiřičky, ještě že jsou hnízda v podobě článků. 21. dubna 2017 Počátkem roku jsem narazil na knihu Letokruhy jako kalendář i záznamník. Jejím autorem je nestor české dendrochronologie...

—————

30.05.2016 09:03

Jeden

V tomto roce jsme díky Jednomu světu nahlédli za dvě z mnoha zdí. První z nich bylo pro část společnosti strašidlo inkluze ve vzdělávání. Pojem mnohovrstevnatý, ale jak ukázal jeden z promítaných filmů, jeho dopady jsou jasně vnímány i některými z těch, jichž se tato problematika týká. O druhé se...

—————

11.05.2016 08:10

Spolu

Stromy jsou básně, které země píše do nebe.  Chalíl Džibrán   platan (kapitola 1., 20. dubna 2016, za radnicí) Půda prorostlá plísní. Je nutno jí hodně odrýt. Potom poměřit hloubku, abychom platáně neutopili. Tak. Ještě krapet podsypat a je to. S kůly se to má tak: Rády se jim...

—————

12.02.2016 10:13

ACH podruhé

Útržek ze zápisníku.   Dnes ještě větší návštěva než minule. Místa k sezení na hranici kapacity. Dobrý poznatek: Raději židle s opěradly než štokrlátka. Zahřálo přiznání paní přednášející, že se sem těšila. Sympatické bylo, že jak řekla, cítila se v knihovně dobře i po skončení druhé z...

—————