Rozkvetlá jabloň Městské knihovny Fryšták

květen 2018
Milí přátelé fryštácké knihovny,
 
lidská společnost je schopna vytvářet mnoho hodnot. Jejich původci bývají čas od času oceňováni slovem či zhmotnělými poděkováními. Také my jsme se letos rozhodli dát takto najevo dvěma pro nás důležitým osobnostem, že jim knihovna vděčí za mnohé.
 
Vznikla cena, kterou jsme věrni své stromové blízkosti nazvali Rozkvetlá jabloň Městské knihovny Fryšták. Její předání jsme si připravili na vernisáž letošní jubilejní výstavy Vznášejní (1. ročník se uskutečnil ve voňavých květnových dnech před 20 lety) 18. května. Předávajícím byl příznačně ředitel výstavy Petr Bent.
 
První oceněnou se stala Lenka Truhlářová, mj. učitelka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy na Základní škole ve Fryštáku. V knihovně máme radost z toho, že se díky výtečné spolupráci s ní můžeme na „Vznáško“ těšit. Je nezbytnou spolutvůrkyní výstavy už od 2. ročníku, bez ní by zkrátka nebylo. A samozřejmě nemůžeme opomenout spolupráci s jejími svěřenci ze ZUŠ Morava, jejímž krásným vyústěním se stal třeba Leonardo da Hruška.
 
Druhé ocenění jsme předali v pondělí 21. května Marii Horákové, učitelce německého jazyka a družinářce na téže škole. Před lety stála u výrazného nárůstu zájmu dětí prvního stupně o fryštáckou knihovnu, díky ní jsme rozjeli každoroční dopolední čtení z knih jednoho autora pro celý první stupeň, spolu jsme dali dohromady Aukci výtvarných prací dětí ze školní družiny a máme tu čest podílet se na Noci s Andersenem, kterou každoročně se svými kolegyněmi připravuje.
 
Jsou to úžasné dámy a pro nás je vždy radostí s nimi spolupracovat!
 
my z knihovny
 
 
P. S. Děkujeme Michaele Nutilové za inspiraci. Přece i knihovny mohou mít svá ocenění!
 


Více zde: https://frystak.knihovna.cz/
 

 

Milí přátelé fryštácké knihovny,
 
lidská společnost je schopna vytvářet mnoho hodnot. Jejich původci bývají čas od času oceňováni slovem či zhmotnělými poděkováními. Také my jsme se letos rozhodli dát takto najevo dvěma pro nás důležitým osobnostem, že jim knihovna vděčí za mnohé.
 
Vznikla cena, kterou jsme věrni své stromové blízkosti nazvali Rozkvetlá jabloň Městské knihovny Fryšták. Její předání jsme si připravili na vernisáž letošní jubilejní výstavy Vznášejní (1. ročník se uskutečnil ve voňavých květnových dnech před 20 lety) 18. května. Předávajícím byl příznačně ředitel výstavy Petr Bent.
 
První oceněnou se stala Lenka Truhlářová, mj. učitelka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy na Základní škole ve Fryštáku. V knihovně máme radost z toho, že se díky výtečné spolupráci s ní můžeme na „Vznáško“ těšit. Je nezbytnou spolutvůrkyní výstavy už od 2. ročníku, bez ní by zkrátka nebylo. A samozřejmě nemůžeme opomenout spolupráci s jejími svěřenci ze ZUŠ Morava, jejímž krásným vyústěním se stal třeba Leonardo da H ruška.
 
Druhé ocenění jsme předali v pondělí 21. května Marii Horákové, učitelce německého jazyka a družinářce na téže škole. Před lety stála u výrazného nárůstu zájmu dětí prvního stupně o fryštáckou knihovnu, díky ní jsme rozjeli každoroční dopolední čtení z knih jednoho autora pro celý první stupeň, spolu jsme dali dohromady Aukci výtvarných prací dětí ze školní družiny a máme tu čest podílet se na Noci s Andersenem, kterou každoročně se svými kolegyněmi připravuje.
 
Jsou to úžasné dámy a pro nás je vždy radostí s nimi spolupracovat!
 
my z knihovny
 
 
P. S. Děkujeme Michaele Nutilové za inspiraci. Přece i knihovny mohou mít svá ocenění!
 
P. P. S. Dne 15. října 2018 byla oběma našim milým spřízněnkyním předána verbalizovaná podoba ocenění, krásná práce výtvarnice Markéty Dlouhé. V deskách z ručního papíru, který si Markéta sama připravuje, byla vložena nápaditá kvetoucí větvička jabloně i se slovy radosti, to vše v nápaditém linorytovém provedení, jehož základem se stal opět autorský ruční papír.
 

Fotogalerie: Rozkvetlá jabloň Městské knihovny Fryšták

/album/fotogalerie-rozkvetla-jablon-mestske-knihovny-frystak/a2018-rozkvetla-jablon-lenka-truhlarova-1-jpg/
/album/fotogalerie-rozkvetla-jablon-mestske-knihovny-frystak/a2018-rozkvetla-jablon-lenka-truhlarova-2-jpg/
/album/fotogalerie-rozkvetla-jablon-mestske-knihovny-frystak/a2018-rozkvetla-jablon-marie-horakova-1-jpg/
/album/fotogalerie-rozkvetla-jablon-mestske-knihovny-frystak/a2018-rozkvetla-jablon-marie-horakova-2-jpg/

—————