Čtenářské konto

V tomto prostoru můžete získat informace o svém čtenářském potýkání a zejména pak prodloužit své výpůjčky, pokud seznáte, že základní výpůjční lhůta (1 měsíc) Vám nestačí. Před jejím vypršením se po přihlášení do čtenářského konta můžete dobrat prodloužení o další měsíc. Následně, nebude-li to stačit, je k dispozici ještě jeden měsíc. Nejvýše tedy celkem tři. Jedinou výjimkou je případ, kdy je kniha v průběhu Vaší výpůjčky rezervována dalším čtenářem, tehdy je nutno po uplynutí základní výpůjční doby knihu vrátit. 

Jak mohu prodloužení výpůjček i další práci se svým kontem zvládnout?

Vcelku snadno:

1) Kliknu zde.

2) Naději se následující tabulky...

3) Do horní kolonky uvedu číslo své průkazky (na papírovém průkazu je napsáno červeně, kupř. 333).

4) Do kolonky spodní náleží PIN odrážející datum mého narození. Jsem-li kupř. narozen/a 7. května 1980, uvedu jej v takové podobě: 800507.

5) Výborně! Nyní je vše v pořádku, cesta byla nalezena a mohu se rozhodnout, co provedu dále.