Naši čtenáři

Tahle rubrika je stejně tajuplná jako naši čtenáři. Je totiž jejich odrazem. Ti, kdo nás navštěvují, k nám neoddělitelně patří. Vždyť knihovna má smysl pouze tehdy, má-li vůbec nějaké čtenáře. Rozhodli jsme se Vám představit ty, kdo jsou našimi tradičními návštěvníky a mohou mnohé z Vás inspirovat. Mnohdy mají odlišné čtenářské zkušenosti, mohou si být generačně vzdáleni. Jedno je však spojuje - láska k literatuře. Požádali jsme je o volné čtenářské vyznání. Zde Vám je předkládáme a děkujeme jim i Vám za přízeň. Vážíme si jí!