Petr Láník - Jadrníčkové: Cesta od tkalcovského stavu k podnikatelské a komunální elitě ve Fryštáku 19. a první poloviny 20. století

Diplomová práce Mgr. Petra Láníka se věnuje jednomu z nejvýznamějších fryštáckých rodů.

Najdete ji ke stažení pod následujícími čtyřmi odkazy: odkaz jedna, odkaz dvě, odkaz tři a odkaz čtyři.

Případně se k ní můžete dostat přes Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy.