Marián Končák - Nářeční slovní zásoba v obcích Fryšták a Lukoveček se zaměřením na řemeslnickou terminologii

Pod následujícím odkazem najdete úplné znění dialektologické diplomové práce Mgr. Mariána Končáka.

Račte vstoupit!