Děly se věci

30.05.2016 09:03

Jeden

V tomto roce jsme díky Jednomu světu nahlédli za dvě z mnoha zdí. První z nich bylo pro část společnosti strašidlo inkluze ve vzdělávání. Pojem mnohovrstevnatý, ale jak ukázal jeden z promítaných filmů, jeho dopady jsou jasně vnímány i některými z těch, jichž se tato problematika týká. O druhé se...

—————

11.05.2016 08:10

Spolu

Stromy jsou básně, které země píše do nebe.  Chalíl Džibrán   platan (kapitola 1., 20. dubna 2016, za radnicí) Půda prorostlá plísní. Je nutno jí hodně odrýt. Potom poměřit hloubku, abychom platáně neutopili. Tak. Ještě krapet podsypat a je to. S kůly se to má tak: Rády se jim...

—————

12.02.2016 10:13

ACH podruhé

Útržek ze zápisníku.   Dnes ještě větší návštěva než minule. Místa k sezení na hranici kapacity. Dobrý poznatek: Raději židle s opěradly než štokrlátka. Zahřálo přiznání paní přednášející, že se sem těšila. Sympatické bylo, že jak řekla, cítila se v knihovně dobře i po skončení druhé z...

—————

21.01.2016 14:42

O Alzheimerově chorobě poprvé

V úterý 19. ledna nás navštívila ředitelka zlínské pobočky Alzheimercentra paní Ing. Helena Nováková s první ze dvou přednášek věnovaných Alzheimerově chorobě. Zaplněná knihovna svědčila o skutečnosti, že je to téma aktuální. V úvodu přednášející poukázala na fakt, že jde o...

—————

26.11.2015 10:36

Kateřina

V tomto školním roce teprve podruhé. Scházeli mi. Družinka je pro knihovnu velmi důležité návštěvnictvo. Přišli den před svátkem svaté Kateřiny, kterou jsme si spolu chtěli připomenout. Začali jsme důležitou otázkou: „Kdo je svatý?“ Nesnadné pro dospělce, natož pro dítě. Ale ne nezodpověditelné!...

—————

26.11.2015 09:05

Vánoční patchwork

Předtím   Poslední minuty půjčovní doby míjely a já neměl stání. Těšil jsem se na to, až uvidím, jak dámy „řádí“ ve výtvarné učebně. O tom, že vše zdárně plyne, nebylo třeba pochybovat – Veronika je profesionálka. Tak, ještě nakrmit igelitku, rozloučit se s posledními návštěvníky a můžu...

—————

29.06.2015 10:45

Vodník

Poprvé čtení venku. Výlantský rybník 26. června před 17. hodinou, tráva ještě nesežehnutá pecí letního slunce. Na lávce matka a dcera, v loďce vodník. Kousek od břehu se v rukou zadumané hudebnice probouzí violoncello. Stébla se ohýbají pod kroky příchozích. Budou se moci narovnat,...

—————

04.06.2015 13:06

Filmy Jednoho světa

Zhlédnuté v nás:   Na sever od slunce (9.30, projekce pro 7. ročník ZŠ) Zavřít dveře před implantátem lidmi tvarovaného světa a sdírat z hladiny písku a hrubých kamenů nánosy schránek i trosek naší činnosti. Volba období, kdy je slunce zastřeno, se stává symbolem na pláži prožitých...

—————

03.06.2015 16:47

A pak se odvine příběh

Vznesla se. Nad myšlená cimbuří, břehy někdejších řek a potoků, košaté spleti větví. Literární vklad tentokrát mentálním chmýřím pampelišky. Zůstával v letu a nesl v sobě nespočet zrodů těch, kteří jej četli. Důkaz, že i po tolika letech výstava naplno dýchá. Expozice byla tentokrát...

—————

27.04.2015 13:07

Sakurka na hřiště

Den Země, den znás,   mnohé perutě vymetly oblohu a mraky zahnaly až tam, kam oko tuzemce nedohlédlo. K 16. hodině sakurka usedla na svůj trávník a spolu s ní i kůl, kdejaké nářadí, mulč a nápoj i kalíšky na přípitek. Hřiště se mezitím stačilo téměř vyprázdnit (děti kvačily na závody v...

—————