Kniholapka

Milé literárně otevřené dámy a stejným způsobem ladění pánové,

čtete tyto řádky, a tak vězte, právě jste byli koutkem oka, případně okem celým lapeni!

Buďte si ovšem jisti, že to není nijak nebezpečná štrapáce. I když, kdo ví...

Na níže položených řádcích se můžete setkávat s doporučením aktuálního knižního titulu, který zaujal známou osobnost autorsky působící v literatuře ať už jako spisovatel, nebo překladatel. Daný titul bude záhy, bude-li k dispozici, zakoupen do knihovního fondu Vaší knihovny.

 

Kapitola 1: Anežka Charvátová, 10. 3. 2016

Prvním, kdo tuto rubriku provane svým svěžím příspěvkem, je Anežka Charvátová, přední česká překladatelka (Cena Josefa Jungmanna, Magnesia Litera) a hispanistka, která shodou neliterárních okolností příští týden oslaví své narozeniny.

Milá paní Charvátová, děkujeme Vám z prýštivé síly předjaří a přejeme Vám slova vydatného proudu, silného jako řeka!

Doporučuji čerstvou novinku: Román Cestovatel stoletím argentinského autora Andrése Neumana, kterého v překladu Jany Novotné vydalo Argo. Neuman je sice původem z Argentiny, ale od 14 let žije ve španělské Granadě a jeho psaní je zvláštně dvojdomé, nebo spíš vícedomé, je doma všude a nikde. Cestovatel stoletím se odehrává v Německu 19. století, ale není to historický román; stejně jako to není milostný ani iniciační román, ani detektivka, i když zločin se tu také objeví, nýbrž cosi zvláštního, co má od všeho něco. Protagonista Hans necestuje za určitým cílem, sama cesta je pro něj hodnotou, stejně jako pro Neumana (podobně jako Roberta Bolaña, který o Neumanovi řekl, že mu patří literatura 21. století) je největším potěšením samo psaní. Hans si pro radost překládá soudobé romantické básníky, s nimiž zachází značně svévolně, a překlad se mu prolíná s erotikou, s níž má překvapivě mnoho společného. Celý román je odkrýváním, borgesovským překladem fiktivního německého příběhu do autorovy španělštiny - a pak do češtiny. Bolañovým čtenářům může připomenout závěrečnou část románu 2666 - nejen umístěním děje do Německa, ale hlavně hravostí, potěšením z vyprávění i pomrkáváním na čtenáře. Který překvapeně v některých vlastních jménech postav pozná sestavu západoněmeckého fotbalového týmu na mistrovství světa v Argentině... A pozor, Neuman není jméno původně německé, ale autor je podědil po židovských předcích z východní Evropy.

Zdroj foto: wikipedia.org