Hledání památného stromu podruhé

23.07.2018 10:42

„Kdysi jsem byl dotázán: Kolik listů má strom?

Inu, jeden až mnoho. Tak mnoho, že porazí-li se osmdesátiletý buk, nahradilo by jeho listový aparát, onu továrnu na čistý vzduch, teprve 1 500 mladých 8–10letých boučků.“

Václav Větvička

 

Loni v dubnu to bylo 30 let, kdy byl památným stromem vyhlášen náš jírovec u kostela. Dobový dokument, kterým to bylo učiněno, jej charakterizuje jako „mohutný strom s krásnou, rozložitou korunou.“

Jeho koruna se postupem let zmenšuje, ale jírovec je stále nepřehlédnutelným symbolem. Je svědkem tří staletí proměn našeho města (včetně ničivého požáru z roku 1841), úkrytem hmyzu i ptactva.

Loni poprvé jsme se s tehdejšími páťáky rozhodli nalézt ve Fryštáku dalšího vhodného kandidáta na památný strom. Jejich objevy ukázaly úžasnou různorodost pohledů – vnímaly jako důležité nejen urostlá stromiska v nejlepších letech, ale třeba i stromové mládě. Místem objevů se stalo převážně centrum našeho města a blízké okolí.

V letošním roce bylo namístě pokračování, ostatně ne všechna domácí zákoutí byla zatím propátrána. Pátrajícími byli opět žáci a žákyně pátého ročníku, tentokrát jich byly tři třídy. Svou pozornost objevitelky a objevitelé v hojné míře otevřeli místním částem Fryštáku, ale dostali se také až na hranice katastrálního území města.

 

Níže se můžete seznámit se stromy, jež prošly užším výběrem zúčastněných dětí a poté byly představeny na radnici.

Nejvíce zastoupeným nalezištěm je řada stromů sousedících s točnou v Dolní Vsi, která provází silnici nad vylantským rybníkem. Tamější lípy zaujaly hned tři objevitele či objevitelské týmy: Sofi Doležalovou, Neli Gajdošíkovou a Báru FryšovouOndrou Markem. Snad mateřská moudrost lip, poutavý vzrůst dospělých stromů tohoto rodu, případně letošní výročí či jiná pohnutka stály za skutečností, že lípy byly nejčastější volbou. Další z nich, tentokrát rostoucí poblíž božích muk na Komenského ulici, si získala zájem Emči Dřevojánkové, Kristy Pavlíkové a Káji Švajdové.

Až na jednu výjimku si objevitelé vyhlédli stromy listnaté. Eli Němcová s Verčou Fišerovou byly okouzleny vrbou na Lukovském, pozornost Šímy ČepickéhoToníka Macháčka si získal buk v hornoveském lese za chatou Eliškou. Jehličnatým objevem se stal modřín nacházející se v sousedství Kostelce u přehrady, jehož nálezkyní je Nelča Jančíková.

Tak. Teď už víte, které z dřevin se letos vylouply mezi všemi. Než jsme se však s nimi mohli 13. června na radnici seznámit, uběhlo něco času. Bylo třeba dětem projekt představit, nechat jim prostor pro hledání a pak provést užší výběr. Úvodní setkání se uskutečnila 16. a 23. dubna, poté zhruba měsíc děti pátraly, mezitím jsme se průběžně setkávali a seznamovali se s objevy. Při nominačních setkáních bylo vybráno 8 stromů, jež se děti rozhodly učinit kandidáty na památné stromy.

 

Na radnici už čekala obřadní síň doslova zaplněná židlemi. To víte, tři třídy už dají dohromady hodně dětí. V popředí mohli příchozí spatřit dataprojektor a promítací plátno, po levé straně elektronické klávesy. Prázdnota židlí záhy zmizela, hlasy se ještě chvíli seznamovaly s místností a pak už přišel na řadu náš projekt.

Jakmile zaznělo úvodní slovo a byli představeni mladí objevitelé, uvítal nás pan starosta a poté nás patroni jednotlivých stromů seznamovali se svými svěřenci. Byli jsme svědky nebojácných vystoupení (vystoupit před sedmdesáti diváky není jen tak!), při kterých jsme se dozvěděli nejednu zajímavost a nadáli se i neočekávaných propojení. Kupříkladu nám před očima ožilo místo u hornoveské lípy s božími mukami poutníky směřujícími na Svatý Hostýn (díky Emči, KristyKáje) a dozvěděli jsme se (v podání Nelči Gajdošíkové), co se odehrálo v roce, kdy byla patrně vysazena lípa u vylantského rybníku. Příjemným předělem se stalo také letos hudební vystoupení, kterého se na klávesy směle (čtyřručně!) zhostili Šíma ČepickýJáchymem Červeným.

Hlavou vám procházejí všechny ty stromy, jejich závratný vzrůst, rozložité koruny a pak setkání – ta chvíle, kdy si jich někdo všimne. Ještě určit druh, odhadnout výšku, změřit obvod kmene, případně se něco dozvědět. A od té chvíle k sobě patří.

Obdivuhodná práce. A pro zúčastněné navíc snad jeden z důležitých momentů budování vztahu k domovu, místu, které pro ně bude mít vždy otevřené dveře.

Nadešla chvíle poděkování od pana starosty, který ocenil úsilí, jež děti vynaložily, abychom si mohli prohlédnout jejich objevy a vyslechnout zjištěná fakta, a poukázal na úlohu, již jako lidstvo máme při ochraně přírodního dědictví. Následně dětem předal drobné upomínkové předměty a pak už pozval přítomné objevitele na přichystané občerstvení.

 

Jan Krčma

 

Děkuji zúčastněným dětem za neotřelé pohledy, odvahu, vytrvalost při pátrání i velkou inspiraci, paním učitelkám Dagmar Švajdové, Renatě Spourové, Heleně Uhříkové a Elišce Galíkové za podporu, již ve svých třídách věnovaly projektu v jeho průběhu, a také všem, kdo byli dětem při zjišťování informací o objevených stromech ku pomoci. A samosebou také Šímovi Čepickému a Jáchymovi Červenému za příjemné hudební naladění.

Paním kuchařkám z jídelny fryštácké základní školy za přípravu sladko-slané odměny a panu Pavlu Nášelovi, panu Miloslavu Kasalovi a paní Veronice Kalafutové za pomoc při přípravě a průběhu dění na radnici.

Panu starostovi Lubomíru Doleželovi za to, že umožnil finální prezentaci projektu v obřadní síni radnice, osobní přijetí i občerstvení, jež pro děti zařídil.

 

P. S. Stromy byly objeveny a teď nás čeká oslovení jejich vlastníků a zjištění, zda udělí souhlas k podání návrhu na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína. Pokud budou souhlasit, nadejde chvíle pro zaměstnance zmiňovaného Odboru, aby posoudili, jestli by se daný strom mohl stát památným. No a vzhledem k tomu, že je v našem městě a jeho blízkém okolí stále ještě dost zajímavých stromů, projekt nekončí.

 

Výběr z reakcí zúčastněných dětí:

 

„Ráda jsem se zapojila do projektu památných stromů“

„Dnešek se mi moc líbil a myslím, že se vydařil, a chtěl bych za to všem poděkovat.“ Ondra M.

„Nejlepší bylo, že jsem viděl stromy ostatních.“

„Dnešek se mi strašně líbil. Hlavně projev.“

„Ostatní měli mooc hezké a dobrodružné prezentace.“

„Dnešní přednáška se mi moc líbila, moc děkuji panu Krčmovi a panu starostovi, že jsme se mohli zapojit.“

„Skvělé stromy a pohoštění.“

 

Zdroj: dokoran.cz, drusop.nature.cz

—————

Zpět