Děly se věci

04.07.2012 11:29

Vypečený závod Fryštákem

Byl jednou jeden David. Kromě toho, že měl odjakživa přehršle přehršlí energie, do stejné míry byl nápadný mnohostí nápadů. Pluly po vodě, rozpínaly se na souši (zejména na skalách, horách a všemožných cestách) a vůbec jim nebyly cizí prostory bez jakýchkoliv zdí, plůtků a ohrad (a nebraly při...

—————

25.06.2012 09:45

Aukce podruhé

Fóká, fóká... Tahle slova vanula hlavou, když jsme kolem šestnácté dva dny před svatým Jánem připevňovali na okna knihovny výtvarné práce našich dárců - dětí ze školní družiny. Naštěstí Jírou Sadilou poskytnutá „žvýkačková“ lepítka plnila svou roli neomylně. Návštěvy zpočátku nemnoho, jako...

—————

11.06.2012 11:27

malý jíra

Sešli jsme se. A dětí na počet více. Je mocné mít možnost být při tom. Krajina a její součásti pro ně nejsou zdrojem materiálního užitku. Rozcestí, u nějž se později budou rozhodovat, má šanci uvítat dobré hospodáře... Něco vět, které v tomto textu prolétne váš pohled, bude tedy zaměřeno...

—————

04.06.2012 09:33

Vznášejní

Prvního výtvarně-literárního setkání tohoto jména jsme se nadáli v roce 1998. Od té doby k nám na svých nehmatatelných křídlech přilétá v poslední květnové dny. Za co Vznášejní vděčíme? Před všemi těmi lety dalo dohromady lidi, kteří by se patrně nesetkali (alespoň většina z nich)....

—————

19.04.2012 10:33

Erben

Páteční šestnáctá hodina odbila a lampa se připravovala zhasnout. Kino očekávalo svého spřízněnce Karla Jaromíra. Filmům i jemu se daří v nerušivém setmění. Vše, co se v člověku sváří, se najednou vyloupne jako jádra ořechů ze skořápky (mimochodem Erbenova Popelka to má trochu jinak...

—————

02.04.2012 17:49

Zastavení v Z/zahradě

Žaluzie si řekly o slovo. Měly zálusk na poslední tabulky světla, které podřimovaly někde v povětří. Na pultu čekal monitor, sáčky s písmenky a řeřicha. Proměna v Z/zahradu mohla začít. Jiří Trnka kdysi popsal a výtvarně protkal jednu údivuhodnou Zahradu a v ní se odvíjející dobrodružství party...

—————

21.03.2012 09:49

Maminky a děti v knihovně

Před týdnem a dnem k nám přišlo s předstihem jaro. Navštívily nás maminky s dětmi. Knihovna otvírala dveře rozjasněná. Vždyť očekávala vymetení posledních vláken zimní ospalosti ze svých koutů! Když se dámy i děti usadily, bylo načase naši hostitelku představit (po dobu měsíce března...

—————

16.03.2012 11:06

Knížky žeru!

A přišla středa. První březnová. Knihovna morseově pomrkávala do rytmu vesmíru svých svazků a v soutěsce regálů se odněkud vynořil tajemný hrad. Říká se, že se objevuje vzácně. Jen tehdy, když se z dítěte rodí čtenář. Ta chvíle, zdá se, nadešla. Zvenčí právě zaznívaly kroky a hlasy...

—————

05.03.2012 11:55

Třikrát v Číně

Stroze napsáno: Paní Miroslava Končáková, členka místního klubu tai-či, se v letech 2007, 2009 a 2011 vydala do Číny. Zážitkům, dojmům, ale i audiovizuálním materiálům z těchto cest jsme mohli být nablízku v podvečer 1. března. Obšírnější postřehy: Když jsem dorazil do...

—————

02.03.2012 11:57

Neohrožení družiníci na řadě!

Úterní návštěva dětí ze školní družiny byla natolik jiná, že nemůžeme smlčet, jak probíhala. Považte, tentokrát jsme byli publikem my a děti srdnatými recitátory a vyzývateli  ve čtenářském klání. Nebudu Vás dlouho napínat, milí spřízněnci četbou, směle k nedrobným podrobnostem. První...

—————