Děly se věci

05.11.2012 10:20

Poseroutkobraní

Pondělí naplnilo knihovnu humorem kluka, který opovrhuje deníky, protože se mu příčí klišé typu „milý deníčku, tohle“ a „milý deníčku, támhleto“, a který o své zářné kariéře rozhodně nepochybuje, Grega Heffleyho. Vyprdolí toho vskutku hodně a mezi jeho postřehy a vzpomínkami není nouze o...

—————

08.10.2012 11:45

Týden knihoven 2012: Čtenáři, z klece stereotypu ven!

Heslo 1: Negativní emoce způsobují nemoce. (Václav Dušek)   Zakořeněná stereotypní představa: Chřadnoucí obrýlený schoulenec z posledních sil listuje zaprášenou publikací. Toto politováníhodné chřadénko je lehčí vzduchu a basta! Ha, idealista! Ti druzí jsou naopak lidé hmotní (dopouštějí...

—————

05.10.2012 15:18

Zrcadlo a kmotři ztrát

Vyskočil si jeden Ivan. Z jeho ... a jiných povídek se mj. linou tóny. Takové, jimiž nás opřádá Malý houslista. Děti komunikují se světem jinak. Stejně se dělo i hlavnímu hrdinovi výše uvedené povídky: Po čase se odhodlal odtajnit, kdo mu vlastně ve chvílích samoty a smutku dělá společnost....

—————

04.07.2012 11:29

Vypečený závod Fryštákem

Byl jednou jeden David. Kromě toho, že měl odjakživa přehršle přehršlí energie, do stejné míry byl nápadný mnohostí nápadů. Pluly po vodě, rozpínaly se na souši (zejména na skalách, horách a všemožných cestách) a vůbec jim nebyly cizí prostory bez jakýchkoliv zdí, plůtků a ohrad (a nebraly při...

—————

25.06.2012 09:45

Aukce podruhé

Fóká, fóká... Tahle slova vanula hlavou, když jsme kolem šestnácté dva dny před svatým Jánem připevňovali na okna knihovny výtvarné práce našich dárců - dětí ze školní družiny. Naštěstí Jírou Sadilou poskytnutá „žvýkačková“ lepítka plnila svou roli neomylně. Návštěvy zpočátku nemnoho, jako...

—————

11.06.2012 11:27

malý jíra

Sešli jsme se. A dětí na počet více. Je mocné mít možnost být při tom. Krajina a její součásti pro ně nejsou zdrojem materiálního užitku. Rozcestí, u nějž se později budou rozhodovat, má šanci uvítat dobré hospodáře... Něco vět, které v tomto textu prolétne váš pohled, bude tedy zaměřeno...

—————

04.06.2012 09:33

Vznášejní

Prvního výtvarně-literárního setkání tohoto jména jsme se nadáli v roce 1998. Od té doby k nám na svých nehmatatelných křídlech přilétá v poslední květnové dny. Za co Vznášejní vděčíme? Před všemi těmi lety dalo dohromady lidi, kteří by se patrně nesetkali (alespoň většina z nich)....

—————

19.04.2012 10:33

Erben

Páteční šestnáctá hodina odbila a lampa se připravovala zhasnout. Kino očekávalo svého spřízněnce Karla Jaromíra. Filmům i jemu se daří v nerušivém setmění. Vše, co se v člověku sváří, se najednou vyloupne jako jádra ořechů ze skořápky (mimochodem Erbenova Popelka to má trochu jinak...

—————

02.04.2012 17:49

Zastavení v Z/zahradě

Žaluzie si řekly o slovo. Měly zálusk na poslední tabulky světla, které podřimovaly někde v povětří. Na pultu čekal monitor, sáčky s písmenky a řeřicha. Proměna v Z/zahradu mohla začít. Jiří Trnka kdysi popsal a výtvarně protkal jednu údivuhodnou Zahradu a v ní se odvíjející dobrodružství party...

—————

21.03.2012 09:49

Maminky a děti v knihovně

Před týdnem a dnem k nám přišlo s předstihem jaro. Navštívily nás maminky s dětmi. Knihovna otvírala dveře rozjasněná. Vždyť očekávala vymetení posledních vláken zimní ospalosti ze svých koutů! Když se dámy i děti usadily, bylo načase naši hostitelku představit (po dobu měsíce března...

—————