Hledáme památný strom!

27.07.2017 16:32

Roku 1841 zasáhl Fryšták velký požár, kterému na náměstí odolaly pouze dva domy. Jak v Městečku Fryšták uvádí Ludvík Jadrníček, žár byl tak velký, že roztavil kostelní zvony. Jírovec rostoucí u kostela tuto pohromu přežil. Byl to tehdy zelený mládenec v nejlepších letech (75‒125letý).

Je možné hledat. Od věcí malicherných až po ty zásadní. Takové, co hravě překročí štůsky generací. Mezi ně patří třeba i věkovité stromy, mlčenliví svědkové mnoha lidských radostí i trápení. Některých z nich si lidé váží natolik, že jim přisoudí označení „památné“.

V naší zemi jich najdete přes 5800 a každý z nich je něčím jedinečný, ostatně jako jakýkoliv strom. V nejbližším okolí jich máme poměrně dost. Lukov jich hlídá hned 6, v Lukovečku i Vlčkové můžete objevit 2 a ve Fryštáku máme jírovec u kostela. Pozorný čtenář si povšimne, že v okolí je těchto stromů hojněji než u nás. Zajímavé. Takhle se to přece nemůže nechat!

Tato myšlenka se vyloupla při rozhovoru s dámami ze spolku Fryšták dětem. Pak už stačilo oslovit paní učitelky dětí z 5. tříd (tedy dětí, které jsou právě v ideálním pátracím věku). Vyšlo to. S dětmi jsme se společně sešli koncem března v knihovně a přiblížili si, co jsou památné stromy, jak se jimi stávají a co jim z toho plyne. Nakoukli jsme na nejvěkovitější z památných stromů u nás i ty, jež najdeme v okolí Fryštáku. Nu a potom už nastala ta pravá chvíle, kdy se naši nastávající badatelé dozvěděli, že mohou být sami na počátku objevu nových památných stromů ve Fryštáku. Přestože nás čeká proces hodně dlouhý a není jisté, jestli bude úspěšně završen (každý návrh se souhlasem majitele pozemku, kde strom roste, posuzují zaměstnanci Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína podle několika hledisek), dáme se do toho! Ještě si sdělit, co přesně budeme zjišťovat, a můžeme vyrazit. Nejprve samo sebou za naším památným jírovcem, abychom si ověřili, jestli skutečně ve výšce 130 cm nad zemí dosahuje v obvodu ohromujících 491 cm. Hmm, je to tak!

V průběhu následujících týdnů přicházely do knihovny skupinky dětí a se zaujetím předkládaly výsledky svého pátrání. Povím vám, že nadšení bylo přenosné. Radost pohledět na stromy, které si mezi jinými vyhlédly, a slyšet o výpravách za nimi a dalších zjištěních.

V dubnu jsme se sešli s žákyněmi a žáky 5. B, abychom provedli užší výběr ze stromových objevů. Z 5 navržených listnatých jedinců se děti rozhodly vybrat 3. Téměř o měsíc později následovala 5. A, kde ze šesti návrhů nejvíce zaujaly 2 stromy.

Schůzka na radnici: Pan starosta si pozorně vyslechne, po čem a s jakým zájmem děti pátraly, a domluvíme se spolu na tom, že 13. června jej, další představitele města a městských institucí a jiné hosty děti seznámí se svými vyvolenými stromy v obřadní síni radnice. Je patrné, že jej aktivita dětí zaujala, plánování podoby veřejné prezentace je rychle ušito a navíc pro děti zařizuje velkorysé občerstvení.

„To“ úterý: Dovoz laskomin díky ženám činu – paním Chudožilové a Jaškové –, úpravy „obřadky“, chystání stolů v předsíni a kláves a jejich zapojení do elektřiny, čímž začíná jedna drobná záhada, která zpestřuje počátek celého setkání. Ať je zkoušíme jakkoliv, nedaří se nám ani Tomovi Novákovi vyloudit z nich ani tiché pípnutí. A jako by to bylo domluveno, je úspěšný až náš hostitel pan starosta (Pozn. pro záhadology: Podstata problému spočívala v jednom nadbytečně zapojeném nástrojovém kabelu.). Děti i ostatní usedají a povídáme si o projektu a o tom, co se můžete dočíst výše. Tam ale nenajdete zmínku o odvaze, s jakou se patroni představovaných stromů zhošťují své role mluvčích před publikem tvořeným ostatními spolužáky, oběma paními učitelkami a dalšími dospěláky. Obdivuhodné. Předtím nám ovšem ještě hraje Tomík, soustředěně, ale s lehkostí sobě vlastní.

Začínáme objevitelkami a objeviteli z 5. B – Eliškou s Terezkou a Verčou, Elenkou a Klárkou a Davčou s Kubou (a Honzim v zastoupení).

Poté přicházejí na řadu jejich spolužačky a spolužáci z „áčka“. V podání Kristy s Ani a Nikyho s Marťou a Ádou se dozvídáme o dalších pozoruhodných dřevinách.

Přichází libůstka na závěr – komiks od Agi Chludové a Juli Janíkové s jejich vlastní pověstí o našem jírovci. Obě slečny dopředu netušily, že budou vyzvány, aby předstoupily před ostatní, přesto to dokázaly a ustály se ctí.

Jakými slovy to vše shrnout? Báječný kus nadšení a nasazení v průběhu hledání vhodných kandidátů a následně kuráže představit vlastní objevy ostatním. Skvělá příležitost poznat tyto výjimečné mladé lidi na počátku cesty k občanskému životu. Děkujeme!

Poděkování plyne i od pana starosty, který je uvozuje vhodně voleným citátem. Potom předává každému z dětí drobné upomínkové předměty.

Jako vánek v korunách stromů pak zašveholí v Tomíkově podání klávesy. Následuje potlesk, úsměvy a pozvání od pana starosty na připravené občerstvení.

Radost.

Jan Krčma

 

Poděkování za podporu i pomoc při přípravě a průběhu prezentace: paní Marii Chudožilové, paní Renatě Jaškové, paní Taťáně Petrášové, paní Lence Plškové a Elišce Plškové, panu Pavlu Dohnalovi, panu Miloslavu Kasalovi, panu Pavlu Nášelovi a panu Liboru Sovadinovi.

Panu starostovi Lubomíru Doleželovi za možnost uskutečnit představení projektu v obřadní síni radnice, impulzy pro jeho podobu, občerstvení, jež pro děti zařídil, i za přijetí.

Poděkování za nasazení, vůli, velký kus práce a inspiraci dětem z 5. A a 5. B a jejich vyučujícím paní Drahomíře Krajčové a Heleně Koždoňové, Tomovi Novákovi navíc za klavírní vstupy.

 

Které stromy děti nejvíce zaujaly, a proto byly navrženy jako kandidáti na stromy památné:

5. A: buk převislý na fryštáckém náměstí (navržen Nicolasem Provazníkem, Martinem PulcemAdamem Vaňharou; v hlasování třídy dostal 11 hlasů) a lípa za hospodářským dvorem (navržena Kristýnou Ponížilovou a Anetou Zmeškalovou; 14 hlasů),

5. B: kaštanovník setý u Čepických (navržen Eliškou Černekovou a Terezou Pazderovou; 5 hlasů), znovu buk převislý na náměstí (navržen Klárou Balajkovou a Elen Krajčovou; 7 hlasů) a lípa na Formanské ulici (navržena Jakubem Ihazem, Janem Mašláněm a Davidem Sklenaříkem; 11 hlasů).

 

Výběr z reakcí zúčastněných dětí:

„Celá třída byla ráda, že jsme se mohli zúčastnit hledání stromů a prezentace. Všichni si pochutnali na jednohubkách.“ Michal

„Všechny stromy byly zajímavé, ale nejvíc se mi líbil strom od Kuby, Honzy a Davči. A to občerstvení bylo moc dobré.“ Kačka

 „Na projektu dětí se mi líbilo, že to mají perfektně udělané. Ale nejlepší na tom bylo, že jsme měli na konci programu překvapení: Byly tam stoly plné jídla. Bylo to bezva.“ Tereza Pazderová

„Bylo to dobré. Líbilo se mi, jak jsme povídali každý o svém stromu. Děkuji za krásný zážitek.“ Eliška Č.

 „Líbily se mi v podstatě všechny stromy. Ale nejvíce se mi líbil strom, který je lípa a je od nás ze třídy.“ Tomáš Doležal.

„V úterý 13. 6. nás pan knihovník vzal na radnici, kde jsme předvedli naše stromy. Chovali se k nám hezky, dostali jsme jídlo a pití. Všichni jsme předvedli naše stromy. Moc se mi to líbilo.“ Elen Krajčová

„Byl to opravdu dobrý nápad uspořádat to na radnici. Díky tomu to bylo takové slavnostnější. Všechno se mi líbilo. I občerstvení.“ Tomáš Novák

„Bylo to super. Bavilo mě to.“ J

„Bylo to dobré hledat ty stromy.“

 

Foto: Pavel Nášel

—————

Zpět


Fotogalerie: Hledáme památný strom!

/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-7-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-9-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-12-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-13-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-14-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-17-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-19-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-20-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-23-jpg/
/album/fotogalerie-hledame-pamatny-strom/stromy-radnice-25-jpg/

—————