Strom, který za jedno odpoledne vyrostl z knih

Milí přátelé,

27. května se stala se velkolepá výjimečnost! Během několika chvil v knihovně vyrostl strom, který v tu samou chvíli snášel kolkolem své plody.

Jde o neroubovanou ušlechtilou odrůdu, kterou k nám z cizokrajů dovezly neohrožené slečny Neli Petříková a Natálka Vaclová!

Můžete se pokochat. Nech sa páči.

myzknihovny

Photo: loto


Ochutnávka z usazování platáněte

Milí přátelé,

ve středu 20. dubna nám bylo ctí přivítat u radnice platánek. Máme pro Vás prozatím jedno nahlédnutí...


Čtenář, jakých mnoho není

Milé příznivkyně vázanosti a brožovanosti a milí příznivcové téhož,

dovolte, abychom Vám představili čtenáře, který je schopen zvládnout 149 knih za rok (2015). K tomu je třeba doplnit, že šlo o výpůjčky z fryštácké knihovny. Nepochybujeme, že toho v loňském roce přečetl více.

Jde o pána, který má ke knihám vztah od útlého dětství. V březnu oslavil 92 let a je v obdivuhodné kondici.

Pan Miroslav Ticháček je čestným občanem své rodné obce – Lukovečka – a mimo jiné také člověkem, který po válce obdržel vyznamenání za statečnost od prezidenta Beneše, či živou pamětí obce, jejíž vývoj, osudy a ráz přiblížil v důkladně zpracovaném knižním titulu Lukoveček, vydaném roku 2004 (najdete jej mj. i ve fryštácké knihovně).

Inu, takových osobností mnoho není.

Pane Ticháčku, přejeme Vám mnoho fyzických i duševních sil a stále obdivuhodnou šíři zájmů!

my z knihovny

 

  


Kniholapka

Milé literárně otevřené dámy a stejným způsobem ladění pánové,

čtete tyto řádky, a tak vězte, právě jste byli koutkem oka, případně okem celým lapeni!

Buďte si ovšem jisti, že to není nijak nebezpečná štrapáce. I když, kdo ví...

Na níže položených řádcích se můžete setkávat s doporučením aktuálního knižního titulu, který zaujal známou osobnost autorsky působící v literatuře ať už jako spisovatel, nebo překladatel. Daný titul bude záhy, bude-li k dispozici, zakoupen do knihovního fondu Vaší knihovny.

Kapitola 1: Anežka Charvátová, 10. 3. 2016

Prvním, kdo tuto rubriku provane svým svěžím příspěvkem, je Anežka Charvátová, přední česká překladatelka (Cena Josefa Jungmanna, Magnesia Litera) a hispanistka, která shodou neliterárních okolností příští týden oslaví své narozeniny.

Milá paní Charvátová, děkujeme Vám z prýštivé síly předjaří a přejeme Vám slova vydatného proudu, silného jako řeka!

Doporučuji čerstvou novinku: Román Cestovatel stoletím argentinského autora Andrése Neumana, kterého v překladu Jany Novotné vydalo Argo. Neuman je sice původem z Argentiny, ale od 14 let žije ve španělské Granadě a jeho psaní je zvláštně dvojdomé, nebo spíš vícedomé, je doma všude a nikde. Cestovatel stoletím se odehrává v Německu 19. století, ale není to historický román; stejně jako to není milostný ani iniciační román, ani detektivka, i když zločin se tu také objeví, nýbrž cosi zvláštního, co má od všeho něco. Protagonista Hans necestuje za určitým cílem, sama cesta je pro něj hodnotou, stejně jako pro Neumana (podobně jako Roberta Bolaña, který o Neumanovi řekl, že mu patří literatura 21. století) je největším potěšením samo psaní. Hans si pro radost překládá soudobé romantické básníky, s nimiž zachází značně svévolně, a překlad se mu prolíná s erotikou, s níž má překvapivě mnoho společného. Celý román je odkrýváním, borgesovským překladem fiktivního německého příběhu do autorovy španělštiny - a pak do češtiny. Bolañovým čtenářům může připomenout závěrečnou část románu 2666 - nejen umístěním děje do Německa, ale hlavně hravostí, potěšením z vyprávění i pomrkáváním na čtenáře. Který překvapeně v některých vlastních jménech postav pozná sestavu západoněmeckého fotbalového týmu na mistrovství světa v Argentině... A pozor, Neuman není jméno původně německé, ale autor je podědil po židovských předcích z východní Evropy.

Zdroj foto: wikipedia.org


***

 

Milí přátelé,

i věci, nápady a zdánlivé drobnosti se mohou proměnit ve strom.

Děti ze ZUŠ Morava se rozhodly jeden stromek vlastními silami vykouzlit. Chtěli bychom jej spolu na jaře zasadit.

Můžete na něj přispět tím, že si koupíte jejich výtvarné drobnůstky.

Čekají na Vás v knihovně!

P. S. Dětem i paní učitelce Lence Truhlářové děkujeme za šikovné ruce a listnatá srdce!


Budka a jaro

Milí přátelé fryštácké knižní budky,

budka zamžourala a rozhodla, že je jaro. A ono přišlo.

Je to zpráva jako vyhlídka z vysokého kopce.

Těší.

my z knihovny

P. S. Budka se od zimy dvakrát stala objektem zájmu výtržníků. Komentovat jejich počínání znamená připisovat slova planině.

P. P. S. Je to velmi zvláštní, ale v okamžicích fyzického zmaru budku hřály paprsky zájmu ze strany odborné veřejnosti. 3. letošní číslo měsíčníku pro knihovny Čtenář si ji vyvolilo na svou obálku.

***


Starší ročníky časopisů pro Vás i letos

Milí spřízněnci v četbě,

jarní (a skoro letní) paprsky i letos posvítily na regály a ty naznačily, že by se rády odlehčily. Proč tedy ne?

Nabízíme Vám proto starší ročníky knihovnou odbíraných časopisů. Každý zájemce si může zvolit libovolný ročník libovolného časopisu z níže uvedeného seznamu a odnést si jej (ne po jednotlivých číslech). Je ovšem namístě upozornit, že ne vždy jde o kompletní ročník. Mimo seznam jsou také k dispozici tituly, od nichž má Vaše knihovna pouze jedno číslo, případně několik z ročníku z nedávných let. Převážně jde o dary zasílané distributorem časopisů z remitendy (kupř. Žena a život, My life).

Pokud uznáte za vhodné, můžete nám za to i ono přispět dobrovolným finančním příspěvkem. Vězte, že bude použit na nákup nových knih či odměn nejmladším návštěvníkům knihovny.

Těšíme se na zájem!

my z knihovny

 

Nabídka časopisů:

 

Bydlení 2012

Dáda 2003–2010

Domov 2012

Chatař & chalupář 2013

Maminka 2012

Mateřídouška 1998–2003

Moje psychologie 2012

Rodiče 2012

Xantypa 2012

Zahrádkář 2012

Zdraví 2012


Přisajte se ke knihám!

Kompletní série

Upířích deníků

na Vás čeká

v knihovně!

 


Milé čtenářky a milí čtenářové, Vašemu vidu a slechu

Poté, co mi Už jsme doma pomohli dát počátkem srpna 2012 najevo, že jsme tu po dovolené znovu pro Vás, jsem se rozhodl, že budu na stránky více či méně pravidelně vkládat písničky, případně jakékoliv hudební nebo vizuální skladby, které by Vás, návštěvníky těchto stránek, mohly vždy po několik dní inspirovat, rozsvěcet i těšit.

DMK - Everything Counts

Nejlepší coveristi DM, jaké znám. Narazil jsem na ně v pátek, na Serváce, když jsem pročesával (dle Wiki) všechny stávající překopávky Enjoy the Silence.


Dosud jsme slyšeli:

(Pozn. Pod čarou najdete vždy jen předposlední píseň či skladbu, ty starší nacházejí útočiště v nejníže položené rubrice těchto stránek nazvané Vidu a slechu)

Nahoru po schodišti dolů band - Beze vší poezie (7. 3. 2016 - 16. 5. 2016)

Existence Měsíce čtenářů si žádá nějakou tu písničkovou Madlu z knihovny. Nuže, voilà!


Čtečky e-knih naloděny!

Milí přátelé,

velerád Vám sděluji, že se 1. listopadu 2012 ve Vaší knihovně vyklubala tři podivuhodná vajíčka - můžeme nabídnout 3 exempláře nové čtečky eReading.cz!

Jedna se na Vás těší na dosah půjčovnímu pultu a dvě další mohou putovat do Mů.

Pro tyto stránky jsme připravili samostatnou rubriku „Čtečky“, v níž najdete seznam titulů, které na jednotlivých čtečkách naleznete, a kde také můžete nahlédnout do smlouvy o absenční výpůjčce čtečky a potvrzení o vrácení kauce (vratné zálohy).

V podrubrice „Knihovní řád“ (rubrika „Služby“) se již teď můžete seznámit s 2. dodatkem knihovního řádu, kde jsou uvedena pravidla půjčování těchto e-knihlapačů.


Jsem školák nebo středoškolák? Přečtu a přispěji!

Před pár dny (Pozn. Psáno v červenci 2011.) jsem se od jedné naší dlouholeté čtenářky dozvěděl, že díky projektu Čtení pomáhá získal Dům pokojného stáří Naděje ze Zlína 77550 Kč na polohovací lůžka. Moc mě potěšilo, že onen projekt funguje. Pravda, mezitím mi zmizel, i když do Zajímavých odkazů jsem jej umístil brzy poté, co jeho spuštění autoři ohlásili. Je tedy čas na nové ponouknutí.

Je výborné, že i ti, kdo navštěvují základní a střední školu a rádi by některým charitativním počinům finančně pomohli, ač jsou bez peněz, pro ně mohou nějaké peníze získat. Jak? Čtením ;-)

Jak to funguje? Jednoduše.

Krok 1. Na stránkách projektu se zaregistrujete a zvolíte si věkovou kategorii, která se vás týká. (1.-5. ročník, 6.-9. ročník a SŠ)

Krok 2. Z nabídky si vyberete knihu, která vás zaujala (nebo si ji zkrátka chcete přečíst bez nějakého důvodu), a přečtete si ji.

Krok 3. Přečtením 1 knihy získáváte po úspěšném vyplnění testu, kde se ověří, zda si po přečtení něco pamatujete (nebojte, lze opakovat), kredit ve výši 50 korun.

Krok 4. Kredit věnujete na některý z charitativních projektů uvedených v nabídce (Samozřejmě můžete při více knihách každou padesátikorunu věnovat na jiný projekt, je to jen na vás.). Přijde-li vám výčet knih vaší kategorie příliš malý, vězte, že můžete odměnu získat i za přečtení knih z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Více k pravidlům zde.

Nezbývá než popřát vám milé čtenářské zážitky a poděkovat vám za pomoc těm, kdo to potřebují. Přejeme je a děkujeme!


Vítejte na internetových stránkách své knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu, její posádku a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně, ale také o novinkách v knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a jejichž prostřednictvím můžete potkávat čtenářské blížence.

Pomohou Vám najít knihovnu nebo se na nás přímo obrátit.

V našem elektronickém vigvamu si dále budete moci zasoutěžit o knižní ceny, seznámíme Vás zde s inspirativními čtenáři a třeba Vám i poslouží inzerce týkající se koupě či prodeje knih nebo časopisů.

Nu, a kromě všeho již zmíněného Vám tyto stránky také nabídnou mnohdy překvapivé podoby literárního odrazu Fryštáku či blízkého okolí.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte, a bude Vám zde příjemně. Jako při samotné návštěvě knihovny!

Budeme rádi, když nám dáte vědět, jste-li s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaši knihovníci Anna Zapletalová a Jan Krčma