Městská knihovna Fryšták

Vás atmosféricky zve

na přednášku

Stephen Hawking:

Jak změnil náš pohled na vesmír,

která se uskuteční ve středu 25. července 2018

od 17.00

v nové hasičské zbrojnici ve Fryštáku.

Přednáší Marika Ivanová

z Univerzity v Bergenu.

 

Vstupné dobrovolné.

 

Foto: wikipedia.org

 

***


Milí přátelé knih a fryštácké knihovny,

 

26. června se udála

8. aukce výtvarných prací dětí ze školní družiny,

jejímž prostřednictvím jsme prozatím získali na nákup titulů pro děti a mládež skvělých 798 korun!

Je však možné, že to stále nemusí být poslední finanční slovo ;-)

Poslední dražená práce je totiž k mání přes aukci na stránkách Vaší knihovny!

I Vy se tedy můžete stát dražitelem!

 

Jak postupovat?

1) Na e-mailovou adresu knihovna@frystak.cz můžete psát výši svého příhozu (v předmětu prosím uvádějte heslo „Aukce“).

2) Aktuální částku uvedeme na těchto stránkách.

3) Aukce bude ukončena ve čtvrtek 26. července v 17.00.

4) Aktuální výše příhozu na Tučňáky je 50 Kč.

 


Rozkvetlá jabloň

Milí přátelé fryštácké knihovny,
 
lidská společnost je schopna vytvářet mnoho hodnot. Jejich původci bývají čas od času oceňováni slovem či zhmotnělými poděkováními. Také my jsme se letos rozhodli dát takto najevo dvěma pro nás důležitým osobnostem, že jim knihovna vděčí za mnohé.
 
Vznikla cena, kterou jsme věrni své stromové blízkosti nazvali Rozkvetlá jabloň Městské knihovny Fryšták. Její předání jsme si připravili na vernisáž letošní jubilejní výstavy Vznášejní (1. ročník se uskutečnil ve voňavých květnových dnech před 20 lety) 18. května. Předávajícím byl příznačně ředitel výstavy Petr Bent.
 
První oceněnou se stala Lenka Truhlářová, mj. učitelka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy na Základní škole ve Fryštáku. V knihovně máme radost z toho, že se díky výtečné spolupráci s ní můžeme na „Vznáško“ těšit. Je nezbytnou spolutvůrkyní výstavy už od 2. ročníku, bez ní by zkrátka nebylo. A samozřejmě nemůžeme opomenout spolupráci s jejími svěřenci ze ZUŠ Morava, jejímž krásným vyústěním se stal třeba Leonardo da Hruška.
 
Druhé ocenění jsme předali v pondělí 21. května Marii Horákové, učitelce německého jazyka a družinářce na téže škole. Před lety stála u výrazného nárůstu zájmu dětí prvního stupně o fryštáckou knihovnu, díky ní jsme rozjeli každoroční dopolední čtení z knih jednoho autora pro celý první stupeň, spolu jsme dali dohromady Aukci výtvarných prací dětí ze školní družiny a máme tu čest podílet se na Noci s Andersenem, kterou každoročně se svými kolegyněmi připravuje.
 
Jsou to úžasné dámy a pro nás je vždy radostí s nimi spolupracovat!
 
my z knihovny
 
 
P. S. Děkujeme Michaele Nutilové za inspiraci. Přece i knihovny mohou mít svá ocenění!
 

Dotazník spokojenosti uživatelů fryštácké knihovny

Milí přátelé,

jako Vaši knihovníci Vám chceme nabízet, co je v našich silách.

Prosíme Vás proto o pomoc při vyplnění dotazníku, pomocí kterého můžeme zjistit, co je pro Vás ve vztahu ke knihovně důležité, a díky tomu pak můžeme zkvalitnit své služby.

Děkujeme Vám. Knihovně bez spokojených uživatelů hrozí, že ustrne a vytratí se smysl její existence.

Dotazník najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwgOuIZzfpC83Vkeip5EmulnZqPzmJ6WLuT8FkSNOv36dNw/viewform?usp=sf_link

my z knihovny

P. S. Omlouváme se za některé vysvětlivky v dotazníku, volili jsme je z toho důvodu, že mezi adresáty mohou být i žáci základní školy.

 

Zdroj obrázku: rodina.pribor.eu


Zapálení čtenáři

Foto a úprava: Filda


Kniholapka

Milé literárně otevřené dámy a stejným způsobem ladění pánové,

čtete tyto řádky, a tak vězte, právě jste byli koutkem oka, případně okem celým lapeni!

Buďte si ovšem jisti, že to není nijak nebezpečná štrapáce. I když, kdo ví...

Na níže položených řádcích se můžete setkávat s doporučením aktuálního knižního titulu, který zaujal známou osobnost autorsky působící v literatuře ať už jako spisovatel, nebo překladatel. Daný titul bude záhy, bude-li k dispozici, zakoupen do knihovního fondu Vaší knihovny.

 

Kapitola vložená: Jaromír Meduna, 17. 10. 2017

Literatura, jež k nám putuje, nemusí být spjata jen s autory a překladateli, stále častěji k nám přichází prostřednictvím slova zprostředkovaného hlasem. Hlasem, který dává jejím postavám tvar, ovšem spoluutváří nejen jejich fyzické kontury, ale i ty nehmotné. Jedním z výrazných předkladatelů podoby postav, jimiž promlouvá, je dlouhá léta herec a vynikající dabér Jaromír Meduna. Oslovili jsme jej, aby nám i on ze svého pohledu třetího rozměru díla nabídl své tipy.

Bohužel Vás asi zklamu, ale žádné doporučení pro knižní novinky nemám. Ne, že bych nové tituly nečetl, ale k doporučení nemohu nabídnout nic. Pokud si něco čtu privátně (mám hodně čtení pracovního), jsou to tituly starší až staré. Např. mne okouzlilo dílo Karla Klostermanna. Jeho jazyk je velice komplikovaný svou archaičností, ale pokud máte trpělivost, jeho čeština Vás nadchne. Neustále se vracím ke Karlu Poláčkovi. Pokud bych měl něco doporučit z méně známé literatury, volím román rakouského autora Hermanna Brocha Očarování, jehož četbu na pokračování připravuji pro ČRo Vltava. Líčí nástup fašismu v tyrolské vesnici. Svým tématem a prostředím mi velmi připomíná právě již zmiňovaného Karla Klostermanna. Ani on však není novinkou. Žil v letech 1886-1951. Přeji Vám i Vaší knihovně hodně zdaru.

Foto: Viktor Kronbauer (Zdroj: naposlech.cz)


Starší ročníky časopisů pro Vás i letos

Milí spřízněnci v četbě,

jarní (a skoro letní) paprsky i letos posvítily na regály a ty naznačily, že by se rády odlehčily. Proč tedy ne?

Nabízíme Vám proto starší ročníky knihovnou odbíraných časopisů. Každý zájemce si může zvolit libovolný ročník libovolného časopisu z níže uvedeného seznamu a odnést si jej (ne po jednotlivých číslech). Je ovšem namístě upozornit, že ne vždy jde o kompletní ročník. Mimo seznam jsou také k dispozici tituly, od nichž má Vaše knihovna pouze jedno číslo, případně několik z ročníku z nedávných let. Převážně jde o dary zasílané distributorem časopisů z remitendy (kupř. Žena a život, My life).

Pokud uznáte za vhodné, můžete nám za to i ono přispět dobrovolným finančním příspěvkem. Vězte, že bude použit na nákup nových knih či odměn nejmladším návštěvníkům knihovny.

Těšíme se na zájem!

my z knihovny

 

Nabídka časopisů:

 

Dáda 2003–2010

Mateřídouška 1998–2003

Xantypa 2012, 2013

Zahrádkář 2013


Milé čtenářky a milí čtenářové, Vašemu vidu a slechu

Poté, co mi Už jsme doma pomohli dát počátkem srpna 2012 najevo, že jsme tu po dovolené znovu pro Vás, jsem se rozhodl, že budu na stránky více či méně pravidelně vkládat písničky, případně jakékoliv hudební nebo vizuální skladby, které by Vás, návštěvníky těchto stránek, mohly vždy po několik dní inspirovat, rozsvěcet i těšit.

Sonique - It Feels So Good

Tu písničku znám hodně dlouho, vždycky se mi líbila její lehkost, ale nikdy jsem nebyl úspěšný v pátrání po tom, ke komu patří. Teprve o víkendu se mi to povedlo, když jsem si náhodně vyladil nějakou stanici a byla tam! Pak jsem si vyhledal jejich playlist a objevil Sonique.


Dosud jsme slyšeli:

(Pozn. Pod čarou najdete vždy jen předposlední píseň či skladbu, ty starší nacházejí útočiště v nejníže položené rubrice těchto stránek nazvané Vidu a slechu)

 

Michal Hrůza - Napořád       (14. 4. 2018 - 9. 5. 2018)

Když si fryštácký knihovník po letech vyrazí na koncert, je to Hrůza. (13. dubna, Fénix club, Zlín)


Čtečky e-knih naloděny!

Milí přátelé,

velerád Vám sděluji, že se 1. listopadu 2012 ve Vaší knihovně vyklubala tři podivuhodná vajíčka - můžeme nabídnout 3 exempláře nové čtečky eReading.cz!

Jedna se na Vás těší na dosah půjčovnímu pultu a dvě další mohou putovat do Mů.

Pro tyto stránky jsme připravili samostatnou rubriku „Čtečky“, v níž najdete seznam titulů, které na jednotlivých čtečkách naleznete, a kde také můžete nahlédnout do smlouvy o absenční výpůjčce čtečky a potvrzení o vrácení kauce (vratné zálohy).

V podrubrice „Knihovní řád“ (rubrika „Služby“) se již teď můžete seznámit s 2. dodatkem knihovního řádu, kde jsou uvedena pravidla půjčování těchto e-knihlapačů.


Jsem školák nebo středoškolák? Přečtu a přispěji!

Před pár dny (Pozn. Psáno v červenci 2011.) jsem se od jedné naší dlouholeté čtenářky dozvěděl, že díky projektu Čtení pomáhá získal Dům pokojného stáří Naděje ze Zlína 77550 Kč na polohovací lůžka. Moc mě potěšilo, že onen projekt funguje. Pravda, mezitím mi zmizel, i když do Zajímavých odkazů jsem jej umístil brzy poté, co jeho spuštění autoři ohlásili. Je tedy čas na nové ponouknutí.

Je výborné, že i ti, kdo navštěvují základní a střední školu a rádi by některým charitativním počinům finančně pomohli, ač jsou bez peněz, pro ně mohou nějaké peníze získat. Jak? Čtením ;-)

Jak to funguje? Jednoduše.

Krok 1. Na stránkách projektu se zaregistrujete a zvolíte si věkovou kategorii, která se vás týká. (1.-5. ročník, 6.-9. ročník a SŠ)

Krok 2. Z nabídky si vyberete knihu, která vás zaujala (nebo si ji zkrátka chcete přečíst bez nějakého důvodu), a přečtete si ji.

Krok 3. Přečtením 1 knihy získáváte po úspěšném vyplnění testu, kde se ověří, zda si po přečtení něco pamatujete (nebojte, lze opakovat), kredit ve výši 50 korun.

Krok 4. Kredit věnujete na některý z charitativních projektů uvedených v nabídce (Samozřejmě můžete při více knihách každou padesátikorunu věnovat na jiný projekt, je to jen na vás.). Přijde-li vám výčet knih vaší kategorie příliš malý, vězte, že můžete odměnu získat i za přečtení knih z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Více k pravidlům zde.

Nezbývá než popřát vám milé čtenářské zážitky a poděkovat vám za pomoc těm, kdo to potřebují. Přejeme je a děkujeme!


Vítejte na internetových stránkách své knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu, její posádku a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně, ale také o novinkách v knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a jejichž prostřednictvím můžete potkávat čtenářské blížence.

Pomohou Vám najít knihovnu nebo se na nás přímo obrátit.

V našem elektronickém vigvamu si dále budete moci zasoutěžit o knižní ceny, seznámíme Vás zde s inspirativními čtenáři a třeba Vám i poslouží inzerce týkající se koupě či prodeje knih nebo časopisů.

Nu, a kromě všeho již zmíněného Vám tyto stránky také nabídnou mnohdy překvapivé podoby literárního odrazu Fryštáku či blízkého okolí.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte, a bude Vám zde příjemně. Jako při samotné návštěvě knihovny!

Budeme rádi, když nám dáte vědět, jste-li s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaši knihovníci Anna Zapletalová a Jan Krčma