Hudba, která nám připomíná Vánoce

 

Úterek 11. prosince 2018 byl dnem předvánočního setkání s dětmi ze školní družiny ZŠ Fryšták. Zkusili jsme si spolu mimo jiné jeden experiment.

Představte si, že se seznámíte s někým, kdo v životě neslyšel o Vánocích. Chtěli byste mu jejich atmosféru hmatatelně přiblížit, a tak Vás napadne pustit mu písničku či skladbu, která ve Vás vzbuzuje vánoční náladu.

Měli jsme devět připravených skladeb či písní a postupně si je pouštěli. S jedinou výjimkou byly vybrány takové, jež s Vánocemi nebývají spojovány. Tou výjimkou byla Little Girl Blue Niny Simone, jež vychází z melodie anglické koledy Good King Wenceslas oslavující skutky knížete (krále) Václava (kterého asi? ;-). Někdo měl při poslechu zavřené oči, aby si předkládanou hudební drobnost co nejvíce ušima prohlédl, jiný se vlnil nebo dlaněmi tepal do rytmu. V tu chvíli měl každý možnost posoudit, jestli daná lahůdka dokáže zprostředkovat vánoční pocity. Pak děti hlasovaly. Ještě je třeba uvést, že se měly soustředit na melodii, ne text (což by mohlo být omezující v případě písně s českým textem).

Předkládáme Vám seznam všech devíti skladeb i výsledky hlasování. Kdybyste měli chuť poslechnout si písně s největším počtem hlasů, můžete. Najdete je níže. V první skupince rozhodovalo 14 a ve druhé 15 posluchačů.

Všem zúčastněným dětem i paním učitelkám děkuji za nasazení, s nímž se svého úkolu zhostily, a milé setkání ;-)

 

1) Claude Debussy – Clair de lune: 4 hlasy a 6 hlasů;

2) Gregory Alan Isakov – The Stable Song: žádný a 1 hlas;

3) Cheb Khaled – Didi: žádný a 1 hlas;

4) Late Cambrian – Hot Minute: 6 hlasů a 3 hlasy;

5) Karel Černoch – Snídaně v trávě: 7 hlasů a 12 hlasů;

6) MeNaiset – Kuulin äänen: 8 a 10 hlasů;

7) Nina Simone – Little Girl Blue: 13 a 15 hlasů;

8) Patrick Watson – Lighthouse: 11 a 15 hlasů;

9) Sufjan Stevens – Concerning the UFO Sighting near Highland: 8 a 15 hlasů.


Přijďte si otisknout nové listové razítko knihovny!

 
Milí přátelé fryštácké knihovny,
 
naše stálá spolupracovnice (mj. také autorka vizitky Vaší knihovny) Markéta Dlouhá pro nás vytvořila originální razítko a my máme tu čest Vám je představit právě dnes, 6. září 2018, po několika dnech technického objevování, kterak je možno docílit nejlepšího otisku.
 
Je to lahůdka, která vnímá radost z listů chlorofylových i těch papírově šustivých.
 
Kdo z Vás i Vašich blízkých či vzdálených bude mít zájem, může si přijít do knihovny pořídit její vlastnoruční (nebo knihovníkoruční) otisk.
 
Těšíme se!
 
my z knihovny
 

Kniho, zahrej mi! 2018

Nejčerstvější letorost projektu Kniho, zahrej mi!, který se poprvé nadechl o pátečním odpoledni 26. srpna 2016 a jehož cílem je nacházet zatoulaná a mnohdy nečekaná spojení mezi hudebníky a knihami, probudil tři lístky nových setkání.

Jen připomínám, že i toto olistění bylo doprovozeno věnováním nebo autogramem vepsaným na první či další stránky toho pravého svazku, který najdete ve fryštácké knihovně.

Příležitostí pro tyto objevy se nám také v tomto roce stal festival Fryštácký malý svět, pořádaný spolkem Z kola ven. Nejčerstvější ročník (24. a 25. srpna 2018) přinesl následující společná prolnutí:

Dýchat s ptáky a Lenka Dusilová;

Les a Peter Lipa;

Filín Fidla a pomsta rybích lidí a Midi Lidi.

 

Děkujeme zplna čtenářství zapojeným kapelám i zkolavenistům!

 

Foto: Filda


První zápis do připravované pamětní knihy fryštácké knihovny

Milí přátelé,

v pátek 3. srpna se uskutečnilo v mnohém občerstvující setkání s Vladimírem Kořenem. Při příležitosti jeho návštěvy jsme se rozhodli založit pamětní knihu Vaší knihovny. První zápis proběhl ještě na volný list, který bude do knihy vkomponován. Jeho elektronickou kopii Vám velmi rádi zprostředkováváme!

my z knihovny


Dotazník spokojenosti uživatelů fryštácké knihovny

Milí přátelé,

jako Vaši knihovníci Vám chceme nabízet, co je v našich silách.

Prosíme Vás proto o pomoc při vyplnění dotazníku, pomocí kterého můžeme zjistit, co je pro Vás ve vztahu ke knihovně důležité, a díky tomu pak můžeme zkvalitnit své služby.

Děkujeme Vám. Knihovně bez spokojených uživatelů hrozí, že ustrne a vytratí se smysl její existence.

Dotazník najdete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdwgOuIZzfpC83Vkeip5EmulnZqPzmJ6WLuT8FkSNOv36dNw/viewform?usp=sf_link

my z knihovny

P. S. Omlouváme se za některé vysvětlivky v dotazníku, volili jsme je z toho důvodu, že mezi adresáty mohou být i žáci základní školy.

 

Zdroj obrázku: rodina.pribor.eu


Kniholapka

Milé literárně otevřené dámy a stejným způsobem ladění pánové,

čtete tyto řádky, a tak vězte, právě jste byli koutkem oka, případně okem celým lapeni!

Buďte si ovšem jisti, že to není nijak nebezpečná štrapáce. I když, kdo ví...

Na níže položených řádcích se můžete setkávat s doporučením aktuálního knižního titulu, který zaujal známou osobnost autorsky působící v literatuře ať už jako spisovatel, nebo překladatel. Daný titul bude záhy, bude-li k dispozici, zakoupen do knihovního fondu Vaší knihovny.

 

Kapitola vložená: Jaromír Meduna, 17. 10. 2017

Literatura, jež k nám putuje, nemusí být spjata jen s autory a překladateli, stále častěji k nám přichází prostřednictvím slova zprostředkovaného hlasem. Hlasem, který dává jejím postavám tvar, ovšem spoluutváří nejen jejich fyzické kontury, ale i ty nehmotné. Jedním z výrazných předkladatelů podoby postav, jimiž promlouvá, je dlouhá léta herec a vynikající dabér Jaromír Meduna. Oslovili jsme jej, aby nám i on ze svého pohledu třetího rozměru díla nabídl své tipy.

Bohužel Vás asi zklamu, ale žádné doporučení pro knižní novinky nemám. Ne, že bych nové tituly nečetl, ale k doporučení nemohu nabídnout nic. Pokud si něco čtu privátně (mám hodně čtení pracovního), jsou to tituly starší až staré. Např. mne okouzlilo dílo Karla Klostermanna. Jeho jazyk je velice komplikovaný svou archaičností, ale pokud máte trpělivost, jeho čeština Vás nadchne. Neustále se vracím ke Karlu Poláčkovi. Pokud bych měl něco doporučit z méně známé literatury, volím román rakouského autora Hermanna Brocha Očarování, jehož četbu na pokračování připravuji pro ČRo Vltava. Líčí nástup fašismu v tyrolské vesnici. Svým tématem a prostředím mi velmi připomíná právě již zmiňovaného Karla Klostermanna. Ani on však není novinkou. Žil v letech 1886-1951. Přeji Vám i Vaší knihovně hodně zdaru.

Foto: Viktor Kronbauer (Zdroj: naposlech.cz)


Starší ročníky časopisů pro Vás i letos

Milí spřízněnci v četbě,

jarní (a skoro letní) paprsky i letos posvítily na regály a ty naznačily, že by se rády odlehčily. Proč tedy ne?

Nabízíme Vám proto starší ročníky knihovnou odbíraných časopisů. Každý zájemce si může zvolit libovolný ročník libovolného časopisu z níže uvedeného seznamu a odnést si jej (ne po jednotlivých číslech). Je ovšem namístě upozornit, že ne vždy jde o kompletní ročník. Mimo seznam jsou také k dispozici tituly, od nichž má Vaše knihovna pouze jedno číslo, případně několik z ročníku z nedávných let. Převážně jde o dary zasílané distributorem časopisů z remitendy (kupř. Žena a život, My life).

Pokud uznáte za vhodné, můžete nám za to i ono přispět dobrovolným finančním příspěvkem. Vězte, že bude použit na nákup nových knih či odměn nejmladším návštěvníkům knihovny.

Těšíme se na zájem!

my z knihovny

 

Nabídka časopisů:

 

Bravo 2014

Bydlení 2014

Domov 2014

Maminka 2014

Moje psychologie 2013, 2014

Naše krásná zahrada 2013, 2014

Rodiče 2013

Xantypa 2014

Zahrádkář 2013, 2014

Zdraví 2014


Milé čtenářky a milí čtenářové, Vašemu vidu a slechu

Poté, co mi Už jsme doma pomohli dát počátkem srpna 2012 najevo, že jsme tu po dovolené znovu pro Vás, jsem se rozhodl, že budu na stránky více či méně pravidelně vkládat písničky, případně jakékoliv hudební nebo vizuální skladby, které by Vás, návštěvníky těchto stránek, mohly vždy po několik dní inspirovat, rozsvěcet i těšit.

Longital - Studio Session na Radiu Wave

Také s Longitalem jste se mohli setkat na Fryštáckém malém světě 2018.


Dosud jsme slyšeli:

(Pozn. Pod čarou najdete vždy jen předposlední píseň či skladbu, ty starší nacházejí útočiště v nejníže položené rubrice těchto stránek nazvané Vidu a slechu)

 

Lauryn Hill - Ready or Not   (10.- 24. 8. 2018)

Teda... Ta Lauryn! Verze, která je mě schopná i v parném létě přimrazit k čemukoliv, na čem sedím nebo stojím.


Čtečky e-knih naloděny!

Milí přátelé,

velerád Vám sděluji, že se 1. listopadu 2012 ve Vaší knihovně vyklubala tři podivuhodná vajíčka - můžeme nabídnout 3 exempláře nové čtečky eReading.cz!

Jedna se na Vás těší na dosah půjčovnímu pultu a dvě další mohou putovat do Mů.

Pro tyto stránky jsme připravili samostatnou rubriku „Čtečky“, v níž najdete seznam titulů, které na jednotlivých čtečkách naleznete, a kde také můžete nahlédnout do smlouvy o absenční výpůjčce čtečky a potvrzení o vrácení kauce (vratné zálohy).

V podrubrice „Knihovní řád“ (rubrika „Služby“) se již teď můžete seznámit s 2. dodatkem knihovního řádu, kde jsou uvedena pravidla půjčování těchto e-knihlapačů.


Jsem školák nebo středoškolák? Přečtu a přispěji!

Před pár dny (Pozn. Psáno v červenci 2011.) jsem se od jedné naší dlouholeté čtenářky dozvěděl, že díky projektu Čtení pomáhá získal Dům pokojného stáří Naděje ze Zlína 77550 Kč na polohovací lůžka. Moc mě potěšilo, že onen projekt funguje. Pravda, mezitím mi zmizel, i když do Zajímavých odkazů jsem jej umístil brzy poté, co jeho spuštění autoři ohlásili. Je tedy čas na nové ponouknutí.

Je výborné, že i ti, kdo navštěvují základní a střední školu a rádi by některým charitativním počinům finančně pomohli, ač jsou bez peněz, pro ně mohou nějaké peníze získat. Jak? Čtením ;-)

Jak to funguje? Jednoduše.

Krok 1. Na stránkách projektu se zaregistrujete a zvolíte si věkovou kategorii, která se vás týká. (1.-5. ročník, 6.-9. ročník a SŠ)

Krok 2. Z nabídky si vyberete knihu, která vás zaujala (nebo si ji zkrátka chcete přečíst bez nějakého důvodu), a přečtete si ji.

Krok 3. Přečtením 1 knihy získáváte po úspěšném vyplnění testu, kde se ověří, zda si po přečtení něco pamatujete (nebojte, lze opakovat), kredit ve výši 50 korun.

Krok 4. Kredit věnujete na některý z charitativních projektů uvedených v nabídce (Samozřejmě můžete při více knihách každou padesátikorunu věnovat na jiný projekt, je to jen na vás.). Přijde-li vám výčet knih vaší kategorie příliš malý, vězte, že můžete odměnu získat i za přečtení knih z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Více k pravidlům zde.

Nezbývá než popřát vám milé čtenářské zážitky a poděkovat vám za pomoc těm, kdo to potřebují. Přejeme je a děkujeme!


Vítejte na internetových stránkách své knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu, její posádku a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně, ale také o novinkách v knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a jejichž prostřednictvím můžete potkávat čtenářské blížence.

Pomohou Vám najít knihovnu nebo se na nás přímo obrátit.

V našem elektronickém vigvamu si dále budete moci zasoutěžit o knižní ceny, seznámíme Vás zde s inspirativními čtenáři a třeba Vám i poslouží inzerce týkající se koupě či prodeje knih nebo časopisů.

Nu, a kromě všeho již zmíněného Vám tyto stránky také nabídnou mnohdy překvapivé podoby literárního odrazu Fryštáku či blízkého okolí.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte, a bude Vám zde příjemně. Jako při samotné návštěvě knihovny!

Budeme rádi, když nám dáte vědět, jste-li s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaši knihovníci Anna Zapletalová a Jan Krčma