100. výročí narození Miroslava Ticháčka

 

Milí přátelé,

 

27. března 2024 jsme si připomněli 100. výročí narození jednoho pozoruhodného čtenáře, který dlouhá léta navštěvoval Vaši knihovnu a jako čtenář se vyznačoval poctivým přístupem, díky němuž byl otevřený mnoha žánrům i oborům a na každou knihu si byl schopen vytvořit názor.

Pan Miroslav Ticháček byl mimo jiné také čestným občanem Lukovečku, dlouholetým kronikářem této obce, regionálním historikem, soukromým badatelem a také držitelem vyznamenání za statečnost (za odbojovou činnost během 2. světové války).

Je autorem výtečné publikace o Lukovečku z roku 2004, spolu s manželkou Julií sestavili přehled zaniklých nářečních výrazů a publikoval také kupříkladu vzpomínky své maminky Františky Šmídové na život v Lukovečku na počátku 20. století.


Výstava Ideje veřejného prostoru Lenky Tsikoliya Januškové

 

Milí přátelé,
 
od soboty 16. března 2024 můžete ve výloze knihovny zhlédnout výstavu fryštácké rodačky výtvarné umělkyně a pedagožky Lenky Tsikoliya Januškové, která se tak po letech vrací na „místo činu“, kde svou výstavní činnost zahájila. 
 
 

Knihy pořízené z výtěžku 12. aukce

 

Milí přátelé knih a fryštácké knihovny,

je moc fajn, jak jste se do letošní aukce výtvarných prací dětí ze školní družiny zakousli! 

Vše se událo 21. června 2023 a vzhledem k tomu, že internetové pokračování aukce už další prostředky nepřineslo, získali jsme na nákup titulů pro děti a mládež báječných 2300 Kč.

Při nákupu jsme volili mezi fryštáckými čtenáři z řad dětí a mládeže oblíbené autory, případně takové tituly, které ve fondu Vaší knihovny zkrátka nesmějí scházet ;-)

Jsou to tyto pochoutky.

Milé děti, milá mládeži, přejeme Vám znamenité počtení!

my z knihovny

 


Zaujalo nás

Milé návštěvnice a milí návštěvníci virtuální podoby Vaší knihovny,

jak víte, s knihovnou, se spřátelenými spolky a dalšími institucemi jsme vysadili několik stromů. A svět dřevin se pro Vás snažíme odkrývat zajímavými knižními tituly i přednáškami.

O náš nejnovější objev z této oblasti se s Vámi radi podělíme. Kořenový systém stromů je natolik podivuhodný, že je radost se s ním seznámit. Pracovníci Univerzity ve Wageningenu Lore Kutscherová a Erwin Lichtenegger se kořenovým systémem rostlin zabývají čtyřicet let. Nedávno bylo na stránkách univerzity zveřejněno 178 jejich kreseb zobrazujících kořenový systém středoevropských dřevin. Rádi Vám do galerie jejích stránek nabízíme bezplatnou vstupenku.

A samozřejmě děkujeme Radomíru Dohnalovi, který svým článkem o této galerii na Ekolistu.cz vzbudil náš zájem.

my z knihovny


Knihovny mezi pruhy

Milí přátelé,

je nám radostí sdělit, že se nedávno neoficiální sbírka KODovek Vaší knihovny rozhojnila o další přírůstky (a hned deset).

To bylo tak (a také tento příběh má v sobě něco z tajuplna).

Napsala nám (10. května 2021) paní kolegyně z Obecní knihovny v Šatově (tento městys leží mezi Znojmem a rakouskými hranicemi), že se dozvěděla o naší pruhované vášni a že by nám nějaké knihy z naší oblíbené edice mohla věnovat. Seznam titulů, k nimž jsme se mohli touto cestou dostat, skýtal hned deset novinek. Dále jsme se dozvěděli, že má vztah nejen ke KODovkám, ale i Fryštáku. A navíc se údajně dobře známe s jejím zetěm.

Chvíli jsme nad tím, kdo by to mohl být, uvažovali a mezitím paní kolegyni odeslali soupis nezastoupených KODovek a požádali ji o ně. Hned po víkendu dorazila návštěva, která přinesla ony knihy. Byli jsme moc rádi. Za knihy, čtenářskou a lidskou spřízněnost na dálku a také za to, že náš tip vyšel ;-)

Milá paní kolegyně Sovová, děkujeme Vám za spojení a přejeme osvěžující a inspirativní pobývání ve světě knih a čtenářů! Díky Vám jsme aktuálně na KODu číslo 119!


KODované překvapení

Milí přátelé,

15. ledna 2021 nám prostřednictvím České pošty dorazil tajuplný balíček.

Naše adresa byla na svrchním balicím papíru napsána rukou, z razítek se dalo vyčíst, že zásilka byla odeslána ze Skalice u České Lípy, tedy místa, kam bychom mohli dojet za 4 až 5 hodin (nejlepším řetězem spojů veřejné dopravy by se to dalo zvládnout za 5 hodin a 55 minut). Více údajů jsme nikde nenašli. Odesílatel nebyl uveden, uvnitř nebyl vložen průvodní dopis. Tajenka pro každého.

Co vlastně balíček obsahoval? Tři hodně nedostupné KODovky (pro vysvětlení nutno uvést, že jde o knihy z výjimečné edice KOD, která byla zaměřena na dobrodružnou literaturu a o jejichž kompletní sbírku ve Vaší knihovně spíše platonicky několik let usilujeme): Bassovu Klapzubovu jedenáctku (svazek číslo 2), Conradova Gaspara Ruize (svazek 16) a Velkoborského Jabloňovou stezku (svazek 27). Jinými slovy poklad!

Posíláme proto tajemnému zasílateli nebo zasílatelce na vlnách nul a jedniček velké poděkování! Také proto, že jsme se tímto darem stali hrdými správci více než poloviny v edici dosud vydaných svazků. V tuto chvíli jich z 211 máme 107! Sandokane, hurááá!

 

Tento příběh má pokračování

 

Milí přátelé,

po čtyřech dnech, tedy 19. ledna 2021, jsme přijali novou zaKODovanou zásilku.

Také ona nese stejné zevní znaky – rukou psaná adresa, stejné místo odeslání a žádný zpětný kontakt.

I v tomto případě byly obsaženy tři KODovky se sympaticky nízkými čísly. Dvě z nich na našem seznamu scházely, jednu již máme. Těmi dvěma jsou Cooperův Poslední Mohykán (svazek číslo 20) a Mayův Duch Llana Estacada (svazek číslo 34) a tím, jejž už máme, Sienkiewiczův román Pouští a pralesem (svazek číslo 15).

Aktuálním číslem se tak stává 109!

Zbývá podotknout, že se dostáváme na stopu dárce. V jedné z knih jsme totiž našli věnování a byla také vlastníkem podepsána (jde o M. B; Pozn. je nám známo celé jméno). Buď to znamená, že jde o dárce, nebo jeho příbuzného či dědice, případně to vůbec není stopa (tuto možnost ale spíše vylučuje místo dedikace, kterou je Česká Lípa; stalo se to 10. 4. 1988).

 


Dotazník spokojenosti uživatelů fryštácké knihovny – výsledky

Milé návštěvnice a milí návštěvníci,

počet respondentů dotazníku spokojenosti uživatelů fryštácké knihovny v průběhu letošního roku přesáhl 100 (přesněji napsáno jej vyplnilo 102 z Vás). Nastala tedy vhodná chvíle ke zveřejnění výsledků.

Děkujeme Vám za to, že jste se zapojili a poskytli nám cenné podklady k tomu, aby Vaše knihovna splňovala Vaše představy.

Vězte, že si velmi vážíme Vaší přízně a důvěry. Je to křehká skutečnost, o kterou musíme pečovat jako o lesní studánku.

 Odkaz na výsledky ankety

Pokud budete mít zájem probrat s námi položky, které Vás zajímají, neváhejte se na nás prosím obrátit (osobně, e-mailem: knihovna@frystak.cz či telefonicky: 602 403 192). Bude nám radostí.

Položkou, u které jste svými odpověďmi pokryli celé spektrum možností (velmi spokojen-a / spíše spokojen-a / ani spokojen-a, ani nespokojen-a / spíše nespokojen-a / velmi nespokojen-a) větším počtem hlasů, se stala otázka prostorů knihovny. Jsme si vědomi, že po čtvrtstoletí od přestěhování do tehdy nového Penzionu už kapacitně i vybavením stávající knihovna nemůže splňovat současné nároky. Již nějaký čas je vypracována studie rekonstrukce větších prostor, ovšem její realizace zatím není vzhledem k rozsáhlým investičním akcím, které má Fryšták před sebou, aktuální. Prosíme Vás tedy o strpení. Budeme se mezitím snažit, abyste se v současné knihovně cítili co nejlépe.

my z knihovny

Zdroj obrázku: rodina.pribor.eu


Kniholapka

Milé literárně otevřené dámy a stejným způsobem ladění pánové,

čtete tyto řádky, a tak vězte, právě jste byli koutkem oka, případně okem celým lapeni!

Buďte si ovšem jisti, že to není nijak nebezpečná štrapáce. I když, kdo ví...

Na níže položených řádcích se můžete setkávat s doporučením aktuálního knižního titulu, který zaujal známou osobnost autorsky působící v literatuře ať už jako spisovatel, nebo překladatel. Daný titul bude záhy, bude-li k dispozici, zakoupen do knihovního fondu Vaší knihovny.

 

Kapitola 3: Jiří Hájíček, 30. 10. 2020

Po prodlevě pohádkových proporcí přichází v podání Jiřího Hájíčka, prozaika s básnickou minulostí, jehož díla jsou schopna zaujmout čtenářskou i odbornou veřejnost (mj. dvojnásobně oceněného Magnesií Literou), volba neokázalá, o to však působivější. Tvorby, která nechává otevřené dveře.

Šimon Leitgeb: Betonová pláž

Druhá básnická sbírka mladého, talentovaného básníka vyšla letos v létě v nakladatelství JT´s a je to pro mě velká literární radost. Šimon Leitgeb mě zaujal už svou prvotinou Mezi náma, která vyšla v Nakladatelství Petr Stengl. Mikropříběhy načrtnuté střídmým stylem jsou při své lapidárnosti velmi silné a autor ve své druhé sbírce dále rozvíjí svůj minimalistický styl. Betonová pláž je poema skládající z jednotlivých básní individuální příběh dospívání a poznávání světa. Jednoduchost obrazů a scén jen načrtává kontury příběhu a prožívání, pověstná špička ledovce, přičemž za slovy zůstává spousta prostoru pro citlivého a otevřeného čtenáře. Betonová pláž ukazuje talent a svébytnou lyriku čtyřiadvacetiletého básníka.

Foto: Bohdan Holomíček (Zdroj: hajicek.info)


Starší ročníky časopisů pro Vás i letos

Milí spřízněnci v četbě,

jarní (a skoro letní) paprsky i letos posvítily na regály a ty naznačily, že by se rády odlehčily. Proč tedy ne?

Nabízíme Vám proto starší ročníky knihovnou odbíraných časopisů. Každý zájemce si může zvolit libovolný ročník libovolného časopisu a odnést si jej (ne po jednotlivých číslech). Je ovšem namístě upozornit, že ne vždy jde o kompletní ročník.

Pokud uznáte za vhodné, můžete nám za to i ono přispět dobrovolným finančním příspěvkem. Vězte, že bude použit na nákup nových knih či odměn nejmladším návštěvníkům knihovny.

Těšíme se na zájem!

my z knihovny


Milé čtenářky a milí čtenářové, Vašemu vidu a slechu

Poté, co mi Už jsme doma pomohli dát počátkem srpna 2012 najevo, že jsme tu po dovolené znovu pro Vás, jsem se rozhodl, že budu na stránky více či méně pravidelně vkládat písničky, případně jakékoliv hudební nebo vizuální skladby, které by Vás, návštěvníky těchto stránek, mohly vždy po několik dní inspirovat, rozsvěcet i těšit.

Mountain Boy - Morning Heat

Dokáže roztavit námrazu těchto dní.


Dosud jsme slyšeli:

(Pozn. Pod čarou najdete vždy jen předposlední píseň či skladbu, ty starší nacházejí útočiště v takřka nejníže položené rubrice těchto stránek nazvané Vidu a slechu)

Pokáč - Měkké dárky (20. 12. 2023 - 10. 1. 2024) 

Psát sem jakýkoliv komentář (dokonce se smajlíky) by bylo známkou změkčilosti. Tak ať dostanete ty, co Vás potěší!


Čtečky e-knih naloděny!

Milí přátelé,

velerád Vám sděluji, že se 1. listopadu 2012 ve Vaší knihovně vyklubala tři podivuhodná vajíčka - můžeme nabídnout 3 exempláře nové čtečky eReading.cz!

Jedna se na Vás těší na dosah půjčovnímu pultu a dvě další mohou putovat do Mů.

Pro tyto stránky jsme připravili samostatnou rubriku „Čtečky“, v níž najdete seznam titulů, které na jednotlivých čtečkách naleznete, a kde také můžete nahlédnout do smlouvy o absenční výpůjčce čtečky a potvrzení o vrácení kauce (vratné zálohy).

V podrubrice „Knihovní řád“ (rubrika „Služby“) se již teď můžete seznámit s 2. dodatkem knihovního řádu, kde jsou uvedena pravidla půjčování těchto e-knihlapačů.


Jsem školák nebo středoškolák? Přečtu a přispěji!

Před pár dny (Pozn. Psáno v červenci 2011.) jsem se od jedné naší dlouholeté čtenářky dozvěděl, že díky projektu Čtení pomáhá získal Dům pokojného stáří Naděje ze Zlína 77550 Kč na polohovací lůžka. Moc mě potěšilo, že onen projekt funguje. Pravda, mezitím mi zmizel, i když do Zajímavých odkazů jsem jej umístil brzy poté, co jeho spuštění autoři ohlásili. Je tedy čas na nové ponouknutí.

Je výborné, že i ti, kdo navštěvují základní a střední školu a rádi by některým charitativním počinům finančně pomohli, ač jsou bez peněz, pro ně mohou nějaké peníze získat. Jak? Čtením ;-)

Jak to funguje? Jednoduše.

Krok 1. Na stránkách projektu se zaregistrujete a zvolíte si věkovou kategorii, která se vás týká. (1.-5. ročník, 6.-9. ročník a SŠ)

Krok 2. Z nabídky si vyberete knihu, která vás zaujala (nebo si ji zkrátka chcete přečíst bez nějakého důvodu), a přečtete si ji.

Krok 3. Přečtením 1 knihy získáváte po úspěšném vyplnění testu, kde se ověří, zda si po přečtení něco pamatujete (nebojte, lze opakovat), kredit ve výši 50 korun.

Krok 4. Kredit věnujete na některý z charitativních projektů uvedených v nabídce (Samozřejmě můžete při více knihách každou padesátikorunu věnovat na jiný projekt, je to jen na vás.). Přijde-li vám výčet knih vaší kategorie příliš malý, vězte, že můžete odměnu získat i za přečtení knih z kategorie o jednu úroveň vyšší.

Více k pravidlům zde.

Nezbývá než popřát vám milé čtenářské zážitky a poděkovat vám za pomoc těm, kdo to potřebují. Přejeme je a děkujeme!


Vítejte na internetových stránkách své knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu, její posádku a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně, ale také o novinkách v knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a jejichž prostřednictvím můžete potkávat čtenářské blížence.

Pomohou Vám najít knihovnu nebo se na nás přímo obrátit.

V našem elektronickém vigvamu si dále budete moci zasoutěžit o knižní ceny, seznámíme Vás zde s inspirativními čtenáři a třeba Vám i poslouží inzerce týkající se koupě či prodeje knih nebo časopisů.

Nu, a kromě všeho již zmíněného Vám tyto stránky také nabídnou mnohdy překvapivé podoby literárního odrazu Fryštáku či blízkého okolí.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte, a bude Vám zde příjemně. Jako při samotné návštěvě knihovny!

Budeme rádi, když nám dáte vědět, jste-li s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaši knihovníci Anna Zapletalová a Jan Krčma