Anna Zapletalová

Milí přátelé,

je nám radostí informovat Vás o mimořádném ocenění, jehož se 10. října 2013 dostalo legendární fryštácké knihovnici, naší milé kolegyni, paní

Aničce Zapletalové.

Zlínským krajem a Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně jí toto ocenění bylo uděleno za přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a její mimořádné počiny (kterých bylo za více než čtyřicet let její služby veřejnosti nemálo).

Přijali jsme pozvání na

slavnostní předání,

které se odehrálo

ve čtvrtek 10. 10. v sídle Zlínského kraje.

Těší nás to a jsme hrdí!

Reportážního ohlédnutí se nadějete zde.

A videoreportáž v podání zaměstnanců Zlínského kraje krapet níže.

Vaši z knihovny