Potvrzení o vrácení kauce (vratné zálohy)

 

Já, níže podepsaný/á

…………………………………………………………………………, nar. …………………,

bytem …………………………………………………………………………………………,

číslo čtenářského průkazu: ………………

potvrzuji, že mi dnes byla vrácena kauce (vratná záloha) ve výši 500 Kč, kterou jsem zaplatil/a dne ……………………………………… na základě článku 4 odstavce 4.4 smlouvy o absenční výpůjčce čtečky elektronických knih mezi půjčitelem, Městskou knihovnou Fryšták, nám. Míru 382, 763 16 Fryšták, zastoupenou vedoucím Mgr. Pavlem Nášelem, a vypůjčitelem, mnou.

 

Ve Fryštáku dne …………………………………

 

                                                                                               vypůjčitel:

 

 

                                                                                                                       podpis