Regionální funkce

 

Regionální knihovnické služby

Městská knihovna ve Fryštáku poskytuje na základě "Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí" uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a městem Fryšták regionální knihovnické služby (metodickou a konzultační činnost, aktualizaci a revizi knihovního fondu a zpracování knih) těmto knihovnám regionu:

 

Obecní knihovna v Držkové

Držková 106,

763 19 Kašava

Knihovník Jaroslav Hruška

Tel. 776 183 795

e-mail: jahrus48@seznam.cz

https://www.drzkova.knihovna.info/

 

Obecní knihovna Hvozdná

Hvozdná, Záhumení 325,

763 10 Hvozdná

Knihovnice Stanislava Bergerová

Tel. 725 077 401

e-mail: bergerova@bnzlin.cz

https://www.hvozdna.cz/kultura-vzdelani-a-volny-cas/obecni-knihovna/

 

Obecní knihovna v Kašavě

Kašava 217,

763 19 Kašava

Knihovnice Ivana Rochlová

Tel. 607 917 890

e-mail: knihovna@kasava.cz

https://www.knihovnakasava.webzdarma.cz

 

Knihovna obce Lukov

Pod Kaštany 32,

763 17 Lukov

Knihovnice Mgr. Jarmila Čihařová

Tel. 775 550 233

e-mail: knihovnalukov@seznam.cz

https://www.lukov.cz/knihovna-2/

 

Obecní knihovna v Lukovečku

Přílepská 120,

Lukoveček

763 16 Fryšták

Knihovnice Hana Plháková

Tel. 775 576 759

e-mail: knihovna.lukovecek@seznam.cz  

https:// www.lukovecek.knihovna.info/ 

 

Obecní knihovna Ostrata

Ostrata 54,

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Knihovník Petr Železník

Tel. 776 613 065

e-mail: knihovna@ostrata.cz

https:// knihovna.ostrata.cz 

 

Místní knihovna Vlčková

Vlčková 136,

763 19 Kašava

Knihovnice Jiřina Zbranková

Tel. 776 818 480

e-mail: zbrankova155@seznam.cz

https://www.vlckova-obec.cz/knihovna