Pohyb

08.04.2011 15:59

Za poslední týden si stránky trochu promnuly oči a více je otevřely. Přibylo několik nových rubrik a jedna stávající byla občerstvena novým nálevem. A tak můžete kupř. zjistit, co se dělo v podvečerní fázi Noci s Andersenem, jež se odehrála v knihovně, v rubrice Naši čtenáři se seznámit s počátkem čtenářské plavby našeho dlouholetého čtenáře pana Josefa Taibla, nahlédnout na první vlaštovku knižní/časopisecké inzerce nebo si zasoutěžit o knihu... Blahé dny!

—————

Zpět