Letní úklid a vodostroj

27.07.2017 16:38

Milí návštěvníci tohoto elektronického prostoru, detašovaného pracoviště Vaší knihovny,

od března jste byli vesměs jen informováni o tom, co Vás čeká, ale scházel tomu odraz, abyste nahlédli, jak vše proběhlo. Tak jsem uchopil verbální smetáček, lopatku, nějaké ty hadříky a kbelík a pustil se do smejčení. Je pravda, že pak výloha dění skutečně prohlédla. Můžete se přesvědčit sami. V poslední době poněkud zarůstající rubrika Děly se věci doznala proměny. Něco tomu ovšem ještě chybí, "mějte prrrosím trrrochu strrrpení." (Královské reggae)

A nyní (cha, cha, to je jako z reklamy, pro kterou vznikl přílepek) informace pro Vás, kdo navštěvujete fyzické prostory knihovny. Od včerejška se knihovna stala nejen osvěžovnou ducha, ale i těla – přibyl nám do ní vodostroj, který je schopen nejen hasit žár, ale i zahřát, když je třeba.

Krásné léto Vám všem!

—————

Zpět