Naše dárkyně, naši dárcové

 

Je krásné být obdarován. Podob darů může být tolik, jak bezbřehá je lidská fantazie, jak široké je samo lidství. Lze se nadít milého úsměvu, slovní potěchy či darů materiálních...

Na této podstránce budeme jmenovitě děkovat těm, kdo pomohli rozšířit nabídku katalogu Vaší knihovny. Z plna hrdla této rubriky a svých úsměvů tak činíme!

 

Jsou to následující dámy a pánové:

 

manželé Eliášovi

manželé Kočendovi

manželé Urbánkovi

manželé Večerkovi

rodina Končákových

rodina Slovákových

Alena Rajnochová

Alena Vyškovská

Antonín Mlýnek

Bohumír Urbánek

Dita Rubešová

Dita Vaškovičová

Drahomíra Fišerová

Eliška Kleinová

Eva Peřinová

Hana Hrnková

Helena Metelová

Igor Dostál

Iva Kovářová

Ivan Velísek

Ivana Zemanová

Jan Urban

Jindřiška Šindlerová

Jiří Krčál

Jiří Sadila

Karel Januška

Kateřina Končáková

Klára Čuříková

Ladislav Štábl

Lenka Gyuricseková

Lenka Plšková

Lenka Šťastná

Marcela Štěpánková

Marie Vaculková

Markéta Halaštová

Michaela Nutilová

Michal Jánský

Michal Krajča

Miloslav Kasala

Nikola Dorňáková

Olga Kolářová

Petr Březík

Petr Hejtmánek

Renáta Kolářová

Sabina Kolářová

Růžena Mrázková

Vendula Hanačíková

Vincenc Staša

Vladimír Plšek

Vlasta Odehnalová

 

A tyto instituce:

 

Dům Ignáce Stuchlého

Fryšták dětem, z. s.

Moravská vodárenská, a. s.

Rodinný klub Vlaštovky Fryšták

Zlínský kraj