Spolu

11.05.2016 08:10

Stromy jsou básně, které země píše do nebe. 
Chalíl Džibrán

 

platan (kapitola 1., 20. dubna 2016, za radnicí)

Půda prorostlá plísní. Je nutno jí hodně odrýt. Potom poměřit hloubku, abychom platáně neutopili. Tak. Ještě krapet podsypat a je to.

S kůly se to má tak: Rády se jim štípají konce. Stromek je velikán, ani židlička z kina nenabízí dostatečně dlouhé nohy. Těžkopádný balet na sesli.

Jako podzimní listí se prohánějí slova a pořádají se v myšlenky. Píšeme je na ústřižky papíru. Jsou to přání, která hodláme věnovat platánku. Poslouží jako hnojivo těšící jej v jeho růstu. Šup s nimi ke kořenům.

Obsypáváme bal. Děti se pouštějí do udusávání s nadšením. Klasické kolečko absolvují několikrát. Nabízíme vysazenci první doušky.

Drobné ručky rozhrnují mulčovací kůru. Kolem se rozvoní les. Jutová omotávka, ukotvení a můžeme připít ovocným džusem.

Pozdní odpoledne. Platánku vyhrává švitoření dětí a ochranné závětří jeho předchůdkyně lípy.

 

Leonardo (kapitola 2., 21. dubna 2016, na hřišti nedaleko Lepy)

Radostné procesí. Kousek odtud na jihozápad čeká sakura. Dnes jí přibude mladší bráška o dvě olisťující se koruny vyšší. Nohy si poskakují, úsměvy kmitají jako rorýsi.

Cestou se zdravíme s Leem – má odvoz – a potkávají nás spoluoslavující, kteří dorazili, aby jej, až přijde čas, zahalili do šatu tónů. Vyzvedáme kolečko s nářadím.

Plno kamení, roste z něj slušná hromádka. Židle a natotata dvě kotvy.

Přání tentokrát nahlížejí ze zdobně vyvedených lístků. Ostatně jsme přítomni vernisáži! Stojíme v kruhu kolem stromového mládence a živiny přání neputují jen ke kořenům, zaznívají a vzlétají někam mezi skřivany. Kalimba v rukou každého navíc hraje jedinečnou melodii. A pak slavnostní uvítání Lea na dolnoveském hřišti prozáří kromě slunečních paprsků slavnostní fanfáry.

Zbývá ještě obléct balu hliněný kabátek, vše důkladně udusat, kořenům dopřát vodní lázeň, jutová páska, pevné kramfleky osmiček a dekorování šálou. Leonardo da Hruška se lehce pýří, ale kdo se nesoustředí, nespatří to. Stromy se totiž v takové chvíli rozzelenají – ale jen drobátko víc.

Připíjíme, jak jinak než hruškovou šťávou, někdo výská a dopřává si hřišťovánek, jiný se mimoděk usměje na oslavence. Nadrozměrná modř, vůkol ptačí zpěv.

 

Šťastný růst, milí stromové!

 

P. S. Zdárné vysazení obou nových olistěných spoluobčanů by nebylo možné bez srdcí, myšlenek a rukou mnoha z vás. Poděkování tolika adresátům je důkazem, že je nám milé město, které hodlá těšit blahodárným stínem, větrem šumícím v korunách i ptačím zpěvem.

Z nitra děkujeme. Všem, kdo přispěli na zakoupení stromků – důležitým zdrojem byla vaše velkorysost při výprodeji po loňské revizi. Dětem z výtvarného oboru ZUŠ Morava. S Lenkou Truhlářovou vytvořily krásné výtvarné drobnůstky a jen díky výtěžku z jejich prodeje jsme na Leonarda mohli pomýšlet (zasloužily se tak o úžasných 1 350 Kč!). Staly se také skvělými spolusázeči. Vlastě Ticháčkové za háčkované bebechy (také finanční výtěžek z jejich prodeje se stal součástí prostředků na nákup stromků). Veronice Kalafutové, která pomohla s koordinací a volbu platanu inspirovala. Majitelům zahradnictví U Rozchodníka za sehnání štramáckých stromků a cenné rady. Pánům z technických služeb za dopravu stromků i potřebného materiálu. Lence Plškové za zapůjčení kolečka plného nářadí a dalších vysazovacích potřebností. Pánům Lubomíru Doleželovi, Pavlu Dohnalovi, Liboru Miklovi a Františku Bezděkovi, kteří se při sázení pustili s nasazením do díla. Liboru Miklovi a třem mladým žesťařům ze ZUŠ Morava za Leonardovo slavnostní uvítání. Dámám z Rodinného klubu Vlaštovky Fryšták za pomoc na přípravě a v průběhu sázení. Daně Hradilové za duchovní zázemí cesty ke stromkům. Sylvě Knedlové za energii inspirativní nejen pro nás, ale i nezletilé stromky. Dětem za podnětnou sázecí vervu, s níž obě slavnosti obohatily. Veronice Orsavové za nádhernou vyšívanou šálu pro Lea. A všem, kdo přišli zelené výrostky pohladit pohledem při sázení i jindy.

Mozaika hodně pestrá a těšivá. Milí jmenovaní i tušení, kdyby scházel jediný z vás, celek by nepůsobil tak mocně!

 

S vaší podporou už byly dříve z iniciativy či zapojení Městské knihovny Fryšták vysazeny následující stromy (a keř), které se ujaly:

28. října 2011: habr, třešeň a brslen na Potokách u trojsoší Návraty (zapojení do celorepublikové akce, jejímž cílem bylo dosažení rekordu v sázení stromků, což se zdařilo; financováno Městem Fryšták);

7. listopadu 2014: dvě třešně v aleji mezi Štípou a Velíkovou (v rámci projektu Lopatka pro alej jste se, milí dárcové, stali patrony zmiňovaných třešní; celkem jste na uvedený projekt pořádaný neziskovou organizací Arnika přispěli 7 033 Kč);

22. dubna a 3. listopadu 2015: dvě sakury – jarně vysazená na hřišti před zdravotním střediskem, podzimně na hřišti v Dolní Vsi u Lepy (hrazeno z výtěžku výprodeje vyřazených knih, knižních darů a dobrovolných finančních příspěvků; díky Vám bylo tehdy dáno dohromady 7 777 Kč).

 

Foto: Jakub Severin

—————

Zpět


Fotogalerie: Spolu

/album/fotogalerie-spolu/a2016-sazeni-leonardo-jpg/

—————