Podzimní akce v knihovně

14.11.2019 11:29

Milí přátelé,

na pozadí mnohosti barev přinesl letošní podzim neméně pestrou směs akcí, jež se ve Vaší knihovně uskutečnily. Nahlédněme spolu na tuto paletu.

Týden před prvními podzimními krůčky jsme se zapojili do Dní města Fryštáku sobotním Dnem otevřených dveří (14. září). Pro nejmenší jsme měli uchystány různotvaré linecké sušenky, které si naši návštěvníci mohli potravinářskými barvami vymalovat. Mohli si také prověřit své povědomí o pohádkových postavách – čekalo na ně totiž pexeso s dvojicemi, jež k sobě náleží, a Patrik, který byl připraven stát se protihráčem. Ti starší si mohli prostřednictvím literárního kvízu vyzkoušet své znalosti o významných domácích i zahraničních dílech.

O tři denní fousky později jsme poprvé v letošním školním roce uvítali naše spřízněnce ze školní družiny. Vyzkoušeli jsme si, co nám pomůže jednodušeji nalézt námi vysněnou knihu.

Týden nato nás čekala sváteční událost. S Petrou Hanákovou, s jejímiž znalostmi o stromech a jejich léčivých účincích jsme měli už dvakrát možnost se seznámit, jsme se tentokrát setkali v roli výrobkyně domácích bylinných mastí. Hned 15 z nás i díky vstřícnosti Jaromíra Němce, provozovatele s knihovnou sousedící jídelny, který nám laskavě půjčil prostory pro uskutečnění dílny, mohlo po skončení příjemné dvouhodinovky odnést masti z měsíčku a jalovce.

Posledního září jsme letos poprvé, tentokrát pro 4. B, přichystali představovačku knih, které by děti mohly zaujmout. A vzhledem k tomu, že dětí i jejich (možných) knih je skutečně hodně, setkali jsme se následně v dalších týdnech také se žáky a žákyněmi 6. A, 5. B a 8. B. Je to úžasné dobrodružství být u toho! Jsem si jistý, že každý může potkat tu pro sebe pravou Knihu, která mu otevře literaturu jako svět podivuhodný, plný objevů i krás.

Dne 7. října jsme se pak v nové hasičské zbrojnici díky Janu Štětinovi seznámili s nejnovějšími průzkumy ve fryštáckém kostele a Hrubé hospodě.

Koncem října (21. října) k nám zavítaly také dětské Včeličky (děti z fryštácké mateřské školy), se kterými jsme si přečetli pohádku a následně je nechali objevovat knížky.

Na druhý den nás čekalo druhé setkání s družinkou. Tentokrát byla v hlavní roli baterka uvozená příběhem malého Mikuláše z knihy od René Goscinnyho. Otevřela nám radost z objevování pomocí baterky, ale i jinými smysly. Věřte, že jsme se všichni dobře bavili ;-)

Toto úterý (12. listopadu) jsme si setkáním v knihovně s drobným předstihem připomněli letošní 30. výročí sametové revoluce. Své zážitky z revolučního Zlína nám zprostředkoval vedoucí knihovny Pavel Nášel, který také pustil dobový záznam demonstrace z tehdejšího Gottwaldova, na níž byl přítomen, a Zlín i Prahu z doby před 30 lety nám přiblížila Sylva Knedlová a Libor Hanák, který stejně jako Hana Černá s sebou přinesl dobové artefakty, jež jsme si mohli spolu s vybranými tituly, věnovanými normalizaci i následným revolučním měsícům, následně prohlédnout. Skromné, ale působivé chvíle. Děkujeme!

—————

Zpět