O Alzheimerově chorobě poprvé

21.01.2016 14:42

V úterý 19. ledna nás navštívila ředitelka zlínské pobočky Alzheimercentra paní Ing. Helena Nováková s první ze dvou přednášek věnovaných Alzheimerově chorobě. Zaplněná knihovna svědčila o skutečnosti, že je to téma aktuální.

V úvodu přednášející poukázala na fakt, že jde o onemocnění, jež se vzrůstající dostupností lékařské péče nabývá na vzestupu, a dotkla se i historie diagnostiky této choroby. Následující slova věnovaná příčinám vzniku této choroby byla mrazivá – mezi odborníky (navzdory jejich stále užší specializaci) dosud panuje nejistota, odkud přesně vítr vane… Přesto se několik střípků faktorů vzniku ACH sesbírat podařilo, a mohli jsme se s nimi tedy seznámit. Následující prostor patřil příznakům, jež mohou napovědět o stádiu ACH, a obezřetnosti při jejich projevech, s níž lze leccos oddálit. Pozastavili jsme se i u současné diagnostiky a podob testů. Naději skýtala pasáž o terapii a specializované péči, které jsou pacientům s ACH poskytovány. Zejména tato část přednášky opřená o praktické zkušenosti paní ředitelky působila hodně silně. Je dobré vědět, že je klient vnímán jako úcty hodná bytost mající své potřeby. Nejvíce ve mně uvázly kroky předcházející přijetí klienta do Alzheimercentra – důraz kladený na přípravu prostředí, které klientovi přinese v oblíbeném předmětu kontinuitu s jeho předcházejícím životem, a uchystání vzpomínkových kufříků, s jejichž pomocí lze v klientech vzbuzovat radost a příjemné vzpomínky nebo alespoň jejich odraz.

Je třeba s potěšením dodat, že přednášející byla připravena důkladně a dozvěděli jsme se mnoho užitečného. Podstatným kladem byla i patrná citová zainteresovanost a vědomí hodnoty člověka, jež bylo možno v projevu paní ředitelky vystopovat.

Vězte, že na příští setkání (2. února) nám toho zbylo ještě dostatek (a to hodně zajímavého) – ať už vyzkoušení testů, představení pravidel péče o blízkého člověka s demencí v domácím prostředí, či místo pro případné dotazy. Neváhejte přijít.

—————

Zpět


Fotogalerie: O Alzheimerově chorobě poprvé

/album/fotogalerie-o-alzheimerove-chorobe-poprve/a2016-alzheimer-prvni-1-jpg/
/album/fotogalerie-o-alzheimerove-chorobe-poprve/a2016-alzheimer-prvni-2-jpg/
/album/fotogalerie-o-alzheimerove-chorobe-poprve/a2016-alzheimer-prvni-3-jpg/

—————