Mónica a Fryšták

12.06.2014 16:43

Včera jsme měli možnost nadechnout se sebou samými v básnické tvorbě Móniky Afonso, slečny, jež se rozhodla po osm měsíců věnovat Fryštáku. Zdejší pobyt ji inspiroval k napsání šesti básní, jež sestavila do sbírky Cesty po Fryštáku. Vraťme se o zhruba dvaadvacet hodin zpět a znovu si podvečer 11. června prožijme.

—————

Zpět