Koloniál a tak

01.02.2012 12:13

Milí návštěvníci a milé návštěvnice,

toho, co se stane, přemisťujeme-li se v čase a jestliže zrovna narazíme na koloniál shodou okolností navštívený dětmi, se můžete dopátrat v článku, kterýžto je v tuto chvíli (1. února ve 12.13) nejnovější.

Pro ty, kdo si umějí vychutnat čísla, mohu předložit několik údajů za loňský rok. Je mi radostí vám sdělit, že loni jsme měli 361 aktivního čtenáře (to skloňování podle posledního čísla je tedy úkaz) a že mezi čtenářstvem naší knihovny bylo 74 dětí. (Pozn. Jako aktivního čtenáře vnímáme toho, kdo si ve zmiňovaném roce vypůjčil alespoň jednu knihu či jeden časopis.) Knihovní fond se letos dostal přes dvacetitisícovku (ve srovnání s námi horomilovným musejí stačit jen osmitisícovky ;-), přesně napsáno, zahrnoval k 31. 12. 2011 20 107 svazků. Nu a k dispozici jste u nás k tomuto datu měli 33 odebíraných titulů časopisů (včetně 2 deníků).

Děkujeme Vám za přízeň, je pro nás nádechem, a přejeme mrazuvzdorné pohledy, slova a činy.

My knihovníci

—————

Zpět