Knihafoss

17.04.2014 17:21

Vodopád knih (jak zní překlad toho zvláštního názvu v nadpisu) autorky Marky Míkové nacházel zemskou tíži 4. dubna v knihovně i mimo ni. Odvíjela se Noc s Andersenem a my a 23 statečných (a dvou paní učitelek nadto) jsme byli při tom.

—————

Zpět