Kateřina

26.11.2015 10:36

V tomto školním roce teprve podruhé. Scházeli mi. Družinka je pro knihovnu velmi důležité návštěvnictvo.

Přišli den před svátkem svaté Kateřiny, kterou jsme si spolu chtěli připomenout.

Začali jsme důležitou otázkou: „Kdo je svatý?“ Nesnadné pro dospělce, natož pro dítě. Ale ne nezodpověditelné! Pak jsme se protkávali dále: „Jak toho, kdo je svatý, poznáme?“ Odpovědi byly někdy šalamounské („Má to napsáno pod svým obrázkem.“), jindy do různé míry znalé. V tu chvíli bylo namístě zmínit některé známé světce, ukázali jsme si jejich zobrazení a ta dopomohla, jako v případě rozpoznání svatozáře. Malou neznámou se staly atributy světců – ostatně Barbořin a Kateřinin meč by i u starších mohl vzbuzovat dojem, že šlo o bojovnice (konec konců by to metaforicky byla pravda ;-) Na řadu přišly legendy – okolnosti jejich vzniku a historická věrohodnost (děkuji, Luci!).

A poté už Kateřina. Legenda o ní je známá a velmi působivá. Děti s napjatým očekáváním poslouchaly a pokoušely se odhadnout, kudy se v jistých místech Kateřinin osud odvine.

Ke slovu se dostalo vnímání světců v průběhu staletí. Zastavili jsme se u Kateřinina středověkého vřazení mezi 14 pomocníků v nouzi v období morové epidemie a hlavně u Karla IV., velkého ctitele světců a zejména svaté Kateřiny. Zobrazení krásné kaple, již jí nechal zasvětit, děti povzbudilo k dalším asociacím, které se jim ke Karlovi vázaly. Následovalo baroko a s ním příklad vnímání kultu světců v podání jednoho z nejpovolanějších – Adama Václava Michny z Otradovic (pustili jsme si píseň věnovanou svatému Václavu a děti na cestu dostaly text a notový zápis písně O svaté Kateřině mučedlnici ze Svatoroční muziky).

Zbývalo jen připomenout patronství, která jsou svaté Kateřině přisuzována, zasvěcení Dolní Vsi a osad právě této světici, přiblížit hornoveskou sochu od Václava Krumla, k níž se školní družina v nejbližších dnech hodlala vydat, a předat fryštácké pohlednice, kde je zachycena.

Byť nám tentokrát scházelo prohlížení knih, Kateřinin příběh děti vtáhl natolik, že nacházely mnohé nečekané spojitosti. Děkuji Vám, milí přátelé, za obohacení!

 

Zdroj obrázku: poutnik-jan.cz, autor: Zdirad K. Čech

—————

Zpět


P. S. A na doplnění ještě trochu Michnovy vroucnosti, abyste měli možnost dotknout se barokního vztahu ke světcům...