Březen patří čtenářům

01.03.2011 22:13

Březen je zvláštní měsíc. Nejznámější pranostika (o kamnech) k němu věru moc laskavá není. Všímá si jeho chladu. Jeho název ovšem skrývá naději. Jak prozrazuje etymologický slovník, ke svému jménu přišel podle v tom období zrovna rašících bříz.

Z čtenářského hlediska má zajímavý osud. V padesátých letech mu byla přisouzena role „Měsíce knihy“. Kniha měla podle představ autorů tohoto kroku sloužit jako podpůrná zbraň pro budování „jediného správného“ smýšlení. Čas však plynul, původní záměry postupně rezivěly, pak se přehoupl rok devětaosmdesátý, nadešla léta devadesátá a s jejich sklonkem změna. V roce 1998 získal březen nátěr elektronický (knihu vystřídal internet) a vytrval v tom po deset let. Avšak březen byl stále březnem. Měsícem, kdy slunce své úniky za obzor přece jen zpomaluje a kdy zima prýská, ale ne natolik, abychom mohli většinu volného času trávit venku. Když ne venku, tedy uvnitř… a proč ne četbou? Možná tahle otázka pomohla Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR probudit nápad: Pojďme ke zdroji, obraťme pohled od knihy na toho, komu mají být určeny. Zaměřme se na čtenáře… A tak získal měsíc březen od loňského roku sympatický patronát, přijal za své čtenáře i čtení samotné.

Máme-li žízeň, napijeme se. Můžeme pít z láhve, nebo si načerpat vodu z většího zdroje, třeba ze studny. Jestliže si chceme něco přečíst, sáhneme nejprve do soukromé knihovničky, když v ní však není zrovna to, co potřebujeme, můžeme navštívit veřejnou knihovnu, konec konců nabízí (o něco;-) více svazků než ta naše. Ve fryštácké jich kupříkladu najdeme na 20000…

Vzhledem k tomu, že neexistuje průměrný čtenář, naše čtenářské zájmy i zážitky se liší. To jsou důvody, proč knihovny nemohou ustrnout a proč stále hledají nové a nové zdroje. Ostatně spokojený čtenář = spokojený knihovník. Také proto i my v Městské knihovně Fryšták podnikáme čas od času výpravy za novými knižními úlovky. Zrovna nedávno jsme lapili řadu velmi zajímavých titulů z oblasti literatury pro děti a mládež a těší nás, že vbrzku našly své čtenáře.

(Hmmm, sem by se hodila nějaká výzva... Nuže:) Milí čtenáři, jestliže se vám zdá rozsah vaší soukromé knihovny malý, vězte, že vám s radostí „navaříme“ podle vašich čtenářských chutí z té naší. Těšíme se jak na své současné čtenáře, tak i na vás. A v březnu také samozřejmě na akce, které spolupořádáme s paními učitelkami ze školní družiny!

 

(publikováno v březnových Fryštáckých listech)

—————

Zpět