Setkání v Kašavě

05.11.2015 10:39

Milí příznivci literatury z našeho regionu,

včera jsme se zúčastnili setkání knihovnic a knihovníků z obcí, pro jejichž knihovny vykonáváme metodickou záštitu. Vše se uskutečnilo v příjemném zázemí Obecní knihovny v Kašavě, která je nově součástí letos zrekonstruovaného Obecního domu. Byli jsme srdečně uvítáni hostitelkou paní Rochlovou (domácí knihovnicí), její kolegyní paní Buchtovou, paní místostarostkou Zbrankovou i panem starostou Jarcovjákem, kteří pro nás zajistili bohaté pohoštění.

Dozvěděli jsme se leccos o náročné, přesto velmi zdařilé rekonstrukci, vyměnili si nějaké ty profesní informace, prohlédli si dokumenty týkající se historie kašavské knihovny a neopomněli také přátelské popovídání. Zkrátka, byl to milý podvečer.

Osobní postřeh týkající se obecní knihovny a rekonstrukce návsi: Potěšilo mě, že se Obecní dům a jeho blízké okolí skutečně stává jak svou vnější podobou, tak i soustředěním institucí působících v obci pohledným a účelným centrem. Knihovna se nachází na výtečném místě – v přízemí –, její hlavní místnost je prosvětlena okny ze tří stran a paní Rochlová i s pomocníky z řad klubu seniorů v ní docílila přirozené útulnosti. Co víc si lze přát?

Je na místě vyjádřit svou radost: Je to místo, na něž se těšíte.

za nás Honza

 

Foto: Pavel Nášel

 

Dvě knihovnice a jeden starosta

Dva knihovníci a hostitelka Všichni vespolek

—————

Zpět