Od ledna Říjen a jedna moc dobrá drobnost

30.01.2017 13:09

V jedné přeznámé písni se výská, že za určitých intimněsocializačních okolností „i v lednu je jak v máji“. Zmiňované dva měsíce od sebe ovšem nejsou v průběhu kalendářního roku natolik vzdáleny, aby všichni uživatelé českého jazyka pochopili naplňující chvění, které se na posluchače v příznivém rozpoložení při odpovídající interpretaci této části textu přenáší.

(Pozn. Chápejte, je těžké napsat odstavec, který by dokázal konkurovat spojení „jsem v rámci tvých mostů proti lásce imunní“. Tak Vás prosím o toleranci. Skutečně kostrbatých oslích můstků není nikdy dost ;-)

A teď k věci: Od 30. ledna je pro Vás, milé čtenářky, k dispozici časopis Ottobre, tedy časopis se střihy na děti. Loňská volba celého ročníku Burdy Style byla velmi úspěšná. Vaše přízeň překonala veškerá očekávání. Oněch dvanáct čísel dosáhlo mezi 1. lednem a 31. prosincem 2016 celých 47 výpůjček! Loni jsme se se zájemkyněmi o takto orientovaný časopis dohodli, že po roce, kdy budeme odbírat Burdu, zkusíme právě časopis se střihy pro děti. Díky paní Ivaně Juráňové se nám podařilo oslovit paní Janu Javorovou, která předplatná časopisu do naší země zprostředkovává. Ottobre je totiž čistokrevný Fin, a aby to nebylo málo, přes své italsky znějící jméno komunikuje anglicky. Cizí jazyk ovšem podle dam, které mají s tímto časopisem zkušenosti, není překážkou – nákresy jsou návodné dostatečně. Při zařizování předplatného jsme se rozhodli pro rozšířenou verzi, která zahrnuje nejen čtyři čísla určená módě pro děti, ale také dvě čísla módy pro ženy a jeden rodinný speciál. První číslo už má svou čtenářku a jsme zvědavi, zda Vás Ottobre zaujme tak jako jeho předchůdce.

A nyní ona v nadpisu slíbená drobnost. Vězte, že jest navýsost potěšitedlná! Určitě alespoň pro nás latentní statistiky. Technik, který spravuje náš výpůjční systém Clavius, pan Straka, způsobil, že od tohoto týdne můžete v katalogu také zjistit, kolikrát byl daný knihovní dokument vypůjčen. Pro ukázku doplňuji záznam prvního dílu Deníku malého poseroutky, velmi oblíbené série pro děti a mládež. Informaci o počtu výpůjček najdete u záznamu vpravo dole. U knih je to ukazatel spolehlivý, u časopisů je zatím z kdovíjakých důvodů informace zkreslená.

 

—————

Zpět