Dubenné dění a proměny

21.04.2012 17:02

Milé příznivkyně a milí příznivci fryštácké knihovny,

je toho vcelku hodně a nemalého, čím knihovna v tyto dny dýchala. Směle tedy do odtajňování, ať vše zvíte!

Erbenovský počin přinesl (přes svůj intimní ráz) díky spolupráci s žákyněmi literárně-dramatického oboru ZUŠ Morava a jejich učitelky paní Alexandry Nečesané silný výsledek.

Interiér knihovny doznal změn v popiskách regálů, jež vám napomohou ve snazší orientaci. Děkujeme za ně žákům obou 5. tříd ZŠ Fryšták! (P. S. Konečně. Práce malých grafiků už nějaký čas na svou instalaci čekaly.)

Nu a konečně v pátek přibyla do interiéru mýtinka prosvětlující prostor kolem pultu: Děti se budou moci své čtenářské objevy nacházet za pohodlného uvelebení na stupínku umístěném v části knihovny, která jim patří! Naše poděkování tentokrát náleží firmě pana Radka Dupala Dukstol.

—————

Zpět