Plno bylo natolik, že fotografie musela být pořízena z koutku

Plno bylo natolik, že fotografie musela být pořízena z koutku

—————

Zpět